definiția sociolectului

Termenul sociolect este un cuvânt cult și aparține domeniului lingvistică și, mai precis, sociolingvistică, ramura limbajului care studiază relația dintre societate și limbă.

Prin sociolect se înțelege modul de a vorbi despre un grup social determinat. În utilizarea zilnică a limbajului vorbit, același limbaj poate fi vorbit în multe feluri și, în acest sens, atunci când un grup colectiv sau social are propriul mod de a se exprima, folosește un sociolect. Sociolectul poate avea mai multe niveluri: cultul, colocvialul sau vulgarul. Să ne imaginăm un grup de profesori de limbă învățată care interacționează de obicei din motive profesionale (comunică cu un sociolect, deoarece vorbesc aceeași limbă, dar la un nivel superior). La extrema opusă, ne-am putea gândi la un grup marginal care, atunci când comunică, folosește o serie de cuvinte și expresii comune și creează un „limbaj particular”, un sociolect.

Sociolectul unui strat social are o relație directă cu formarea și cultura sa ca grup social. Astfel, studierea unui anumit sociolect este un mod de a înțelege legăturile dintre limbă și societate în cadrul unei comunități. Este evident că un grup social care trăiește într-o zonă izolată și face parte din mediul rural nu vorbește la fel ca un alt grup social al elitei universitare.

Sociolect, dialect, interlect, idiolect și argou

Lingviștii care studiază relația dintre societate și limbă analizează câteva concepte cheie. Am spus că sociolectul, cunoscut și sub numele de dialect social, este limba vorbită de un anumit grup social. Prin dialect, înțelegem modul de a vorbi o limbă într-o anumită zonă geografică (de exemplu, spaniola este limba oficială a Argentinei, dar argentinienii au o serie de particularități care alcătuiesc o varietate de dialecte).

Interlect se referă la utilizarea unei a doua limbi bazată pe influențele limbii materne (dacă un vorbitor de spaniol învață franceza ca a doua limbă, stăpânirea sa fonetică a limbii nu va fi aceeași cu cea a unei franceze native).

Prin idiolect înțelegem modul de a vorbi al fiecărui individ (un grup de prieteni din același loc de naștere împărtășesc o limbă, dar fiecare dintre ei are propriul mod de a se exprima). Un argou este o varietate lingvistică diferită de limba standard a majorității (lunfardo este un argou spaniol care se vorbește în Buenos Aires, dar putem vorbi și despre argoul medical, argoul studențesc sau argoul închisorii).

Fotografii: iStock - vitapix / Rafal Stachura