definiția psihobiologiei

Studiul comportamentului uman este foarte important deoarece încurajează înțelegerea universului emoțional al unei persoane. Studiul unei persoane poate fi realizat din diferite puncte de vedere, ținând cont de faptul că cunoștințele științifice sunt interdisciplinare. Cu toate acestea, în univers, există și alte ființe vii care pot fi, de asemenea, studiate.

Înțelegerea neurobiologiei comportamentului

În acest fel, psihobiologia este cunoscută sub numele de neurologie comportamentală. Ce este neurobiologia comportamentală? Știința studiază nu numai comportamentul oamenilor, ci și tiparele de comportament ale animalelor. Din acest punct de vedere, neurobiologia acordă o atenție deosebită mamiferelor și păsărilor, specii care au capacitatea de a observa și de a învăța.

Un pasaj către analiza proceselor mentale

Psychobiology este o știință care preamărește valoarea criteriului experimental al adevărului, astfel studiul comportamentului se concentrează asupra proceselor mentale. Toată știința are o metodă și obiective specifice de îndeplinit. Care sunt obiectivele psihobiologiei? Știința nu se limitează doar la descrierea comportamentului, ci și încearcă să abordeze problema într-un mod mai cuprinzător pentru a oferi o explicație întemeiată a comportamentelor menționate.

Psihobiologie și comportamentism

Ca știință, psihobiologia are și câteva puncte în comun cu o altă școală psihologică: comportamentismul, știință care acordă o atenție specială studiului comportamentului uman. Cunoașterea științifică încorporează unele legi care au valoare universală, adică un standard poate fi folosit pentru a explica fenomene de același tip.

Conform acestei abilități de analiză a comportamentului , psihobiologia are și capacitatea de a prezice unele comportamente în funcție de cauză și efect. Explicația comportamentului este exprimată prin concepte biologice.

Psihobiologia ca analiză a ființei umane

Din punct de vedere uman, psihobiologia studiază comportamentul uman ca o proprietate biologică. În acest fel, analizează și adaptarea la mediu și evoluția speciei. Factorul natural de selecție al speciei este, de asemenea, integrat în studiul psihobiologiei. În acest fel, psihobiologia analizează și modul în care genetica influențează comportamentul uman.

Adevărul este că cunoașterea cauzei ultime a atitudinilor unei persoane necesită un studiu interdisciplinar, deoarece fiecare știință care are ca obiect de studiu comportamentul uman, din punctul său de vedere, poate îmbogăți nivelul de înțelegere.