definirea punctului

Cuvântul punct se referă simultan la mai multe probleme . În termeni foarte generali, un punct este desemnat ca un semn de dimensiuni mici care, ca o consecință a contrastului, culorii sau reliefului pe care îl prezintă, este perceptibil pe o suprafață .

Pe de altă parte, semnul de punctuație care închide propoziții sau fraze cu semnificație completă este cunoscut și ca punct , adică punctul permite să marcheze sfârșitul semnificației gramaticale și logice a unei propoziții. Punctul va fi scris urmat de ultimul caracter al propoziției fără a lăsa un spațiu, totuși, dacă este o perioadă urmată, trebuie lăsat un spațiu în raport cu caracterul următor.

Există șapte tipuri de puncte și fiecare va îndeplini un scop funcțional diferit în rugăciune. Perioada urmată, care separă propozițiile din același paragraf, continuă să fie scrisă după punct, primul cuvânt care va fi apoi scris după punct trebuie să fie cu majuscule, așa cum s-a indicat mai sus.

Punctul este utilizat pentru a separa două paragrafe cu conținut diferit într-un text. În acest caz, după acest tip de punct, ar trebui să începeți să scrieți pe următoarea linie și va fi folosită și litera mare.

Un alt punct este cunoscut ca punctul final care va fi folosit ca închidere a textului pentru a indica sfârșitul acestuia.

Ceea ce face punctul și virgula este să separe o idee sau un subiect de altul, adică după aceasta va începe să vorbească despre altceva în text.

Colonul este utilizat într-un text pentru a explica o listă de lucruri, oameni sau orice altă problemă, după caz.

Elipsele , care sunt utilizate în general într-un text pentru a da o idee cititorului care va aborda finalul evidențiat sau o reflecție.

Și, în cele din urmă, punctul de abreviere , care este cel care va fi plasat după o abreviere pentru a-i da entitate.

Între timp, unde termenul punct are, de asemenea, o participare specială este în geometrie, deoarece împreună cu linia și planul, punctul este considerat una dintre entitățile fundamentale ale materiei, servind la descrierea unei poziții în spațiu, determinată în funcție de o coordonată prestabilită. sistem .

La fel și într-o altă ordine de lucruri, cuvântul punct este, de asemenea, adesea folosit pentru a indica sau indica un loc de întâlnire comun între două sau mai multe persoane, de obicei este numit punct de întâlnire.