definiția funcționarului public

Un funcționar public este o persoană a cărei activitate are o funcție socială. În acest fel, funcționarul public (cunoscut popular ca funcționar public) lucrează pentru administrația de stat, de exemplu pentru un consiliu municipal, pentru un spital public, pentru un centru școlar public sau în forțele naționale de securitate.

Se înțelege că setul de servicii furnizate de stat trebuie să fie gestionat de funcționari publici și, în consecință, aceștia lucrează pentru comunitate, adică pentru întreaga populație în ansamblu.

Lucrați ca funcționar public

De regulă, fiecare funcționar public obține un loc de muncă prin concursuri la care se pot aplica toți cetățenii care îndeplinesc cerințele stabilite de lege în fiecare caz. Odată ce opozițiile au fost aprobate și funcționarul public obține o funcție, i se atribuie un post specific în raport cu tipul de opoziție trecut.

Fiecare funcționar public își exercită activitatea într-un corp determinat (corpul profesorilor, personalului sanitar, poliției etc.). Funcțiile și sarcinile lor, precum și salariul și condițiile de muncă sunt reglementate de lege. Acest tip de reglementare înseamnă că funcționarii publici nu sunt supuși legilor pieței din sectorul privat, deoarece funcțiile lor au un caracter eminamente social.

Pe baza contribuției la societate

Ideea fundamentală care guvernează activitatea unui funcționar public este tocmai aceea de a oferi un serviciu societății. Aceste tipuri de lucrători există în toate națiunile și sunt considerate a avea valoare strategică pentru societate în ansamblu.

Angajatul sau funcționarul public are un statut care îi reglementează activitatea în toate sensurile. Acest statut stabilește regulile care definesc funcțiile acestora, precum și regimul de sancționare care le poate afecta ca lucrător.

O slujbă cu securitate, chiar și în perioade de criză

Din punct de vedere social, activitatea funcționarilor publici este apreciată ca un loc de muncă sigur și stabil și în afară de urcușurile și coborâșurile activității private. Se poate spune că este un loc de muncă invidiat, mai ales în perioade de criză.

Pe de altă parte, funcționarii publici sau funcționarii publici sunt uneori percepuți într-un mod critic de către unele sectoare ale societății (în majoritatea țărilor sunt bine cunoscute glumele despre funcționarii publici, precum și unele comentarii legate de condițiile lor de muncă).

Indiferent de evaluările care pot fi făcute asupra acestor angajați, rolul lor social este incontestabil.