definiția etnografiei

Etnografia este știința umană dedicată studiului popoarelor sau comunităților prin obiceiurile, riturile, instrumentele și modurile lor de viață.

Disciplina care studiază popoarele pe baza obiceiurilor și riturilor ...

Între timp, are o relevanță notabilă atunci când vine vorba de cunoașterea sigură a identității unei comunități umane care se dezvoltă într-un context sociocultural specific.

Este una dintre ramurile antropologiei și, de asemenea, ale sociologiei, ambele științe care sunt interesate de analiza fenomenului complex cunoscut sub numele de societate umană. Etnografia înseamnă în limba greacă „studiul unui popor”, deoarece ethnos înseamnă scriere sau analiză de oameni, folclor și grafos .

Pentru mulți, etnografia nu este o știință, ci un mod de studiu pe care științe precum antropologia sau sociologia îl aplică în analiza ființei umane. Cu toate acestea, etnografia câștigă tot mai mult loc în lumea științifică, deoarece este interesată să ofere o viziune integrală studiului comunităților umane. Aceasta înseamnă că atunci când un etnolog încearcă să se apropie de o comunitate sau de o societate din trecut pentru a o înțelege, o face prin analiza obiceiurilor sale într-un mod complet, a riturilor sale, a modurilor sale de a înțelege lumea, a sistemelor sale de pedeapsă și a relațiilor sociale de diferite tipuri care pot exista în ea.

Nevoia de lucru pe teren

Munca de etnografie necesită o muncă de teren specifică, adică etnograful, care este profesionistul care se dedică acestei discipline, trebuie să observe in situ grupul studiat pentru o perioadă considerabilă și determinată de timp.

În acest fel, interpretarea acestuia și concluziile pe care le trage despre uzurile și obiceiurile sale, printre alte probleme, vor fi mult mai precise și mai puternice.

De asemenea, este obișnuit și de mare ajutor în timpul acestei lucrări de teren ca etnograful să realizeze interviuri personale cu persoanele care alcătuiesc grupul de studiu. Interviurile față în față ne permit să observăm aspecte care pot trece neobservate în grup și, de asemenea, permit să adunăm mai multe informații și să obținem mai multe date decât probabil, dintr-o privire, care nu integrează cultura observată va fi dificil de înțeles sau de văzut.

O altă acțiune comună a etnografului este de a se alătura activităților, riturilor și practicilor pe care cultura studiată le dezvoltă și le afișează. Această acțiune vă va permite să vă implicați în prima persoană și, astfel, să înțelegeți mai bine tot ce este inerent civilizației studiate.

Eliberați-vă de etnocentrism pentru a obține o lucrare pură și obiectivă asupra persoanelor studiate

Acum, este foarte important ca etnograful să se elibereze de orice tendință etnocentrică de a-și desfășura munca, deoarece dacă da, lucrarea sa nu va avea nicio valoare.

Când această înclinație predomină, profesionistul va tinde să judece, să califice obiceiurile, credințele și limbile ca fiind de dorit și superioare celorlalte.

Se va considera obișnuit ca persoanele care alcătuiesc cultura să aibă această tendință de a-și lua în considerare și de a-și descrie propriile credințe și obiceiuri într-un mod pozitiv și de a le critica pe ale altora, dar, desigur, profesionistul care se ocupă de această analiză ar trebui să fie la fel de obiectiv pe cât posibil, departe de prejudecăți și să fie cât mai neutru posibil, astfel încât analiza să dea o descriere cât mai imparțială.

Deci, a nu cădea în etnocentrism ar trebui să fie calea care ar trebui să ghideze munca etnografului.

Etnografia este, de asemenea, interesată de studiul tuturor indivizilor care alcătuiesc o societate și nu acordă întâietate celor care au putere sau poziție economică bună, deoarece regulile, obiceiurile și riturile sunt stabilite într-un mod generalizat și când stabilesc diferențieri între unele și altele, care contribuie, de asemenea, la o mai bună înțelegere a fiecărei comunități specifice.

Etnografia poate folosi diferite elemente pentru realizarea studiilor sale. În primul rând, elementele care sunt considerate culturale sunt folosite pentru a se apropia de mentalitatea și modul de înțelegere a lumii unei comunități: opere de artă, meșteșuguri, instrumente, îmbrăcăminte etc. Apoi, puteți avea și alte tipuri de materiale, cum ar fi documente scrise (dacă există) sau analize arheologice.