definiția muzeului

Fiind în lumea culturii una dintre cele mai populare și la nivel mondial instituții, muzeul ar putea fi definit ca un spațiu în care sunt păstrate și expuse diferite tipuri de elemente legate de diferite aspecte ale culturii. Un muzeu tinde să mențină o anumită coerență între colecții și obiectele expuse, în ciuda faptului că acestea pot varia foarte mult, trecând de la colecții de artă la elemente din viața de zi cu zi, alte obiecte muzicale, bunuri private, obiecte obținute din natură. , etc. În ciuda expunerii colecțiilor lor la public, muzeele pot fi, de asemenea, private atunci când sunt înființate de o persoană și nu de un organism de stat.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale muzeelor ​​este funcția lor de protecție, expunere și diseminare a tuturor tipurilor de elemente sau producții culturale, științifice, tehnologice, istorice etc. În același timp, pot fi deschise comunității prin spații de dezbatere, expoziții speciale, spectacole și alte tipuri de evenimente în care indivizii pot interacționa cu colecțiile muzeului.

Muzeele devin deosebit de importante, deoarece ne permit să cunoaștem producția artistică și culturală a ființei umane de-a lungul secolelor, precum și cunoștințele științifice dobândite din cele mai vechi timpuri. Fiind prezenți în toate părțile lumii, muzeele ar putea fi descrise ca fiind una dintre cele mai răspândite și importante instituții culturale de pe întreaga planetă. În funcție de caz, muzeele pot menține un regim de acces și vizitare mai mult sau mai puțin flexibil, unele dintre ele necesitând plata unei taxe de intrare și limitând circulația către anumite zone specifice ale unității.

Printre cele mai cunoscute și răspândite tipuri de muzee din lume le găsim pe cele de artă plastică, arheologie, antropologie, etnologie, istorie, știință, istorie militară, numismatică, botanică, literatură și muzee pentru copii.

Fiecare muzeu trebuie să aibă un personal regulat de muncitori care se specializează în îngrijirea, restaurarea și amenajarea pieselor expuse, precum și cercetările care urmează să fie efectuate asupra acestora, achiziționarea de noi colecții și interacțiunea cu societatea. Și cu alte muzee. in lume.