definiția ampere

În fizică, amperul este unitatea de intensitate a curentului electric care va corespunde trecerii unui coulomb pe secundă . Simbolul care indică și eu pot recunoaște este majusculă A .

Cunoscut și sub numele de amper , amperul face parte din unitățile de măsură de bază din Sistemul Internațional de Unități și poartă numele Ampere în onoarea descoperitorului său André-Marie Ampère. Adică, amperul este o unitate de bază, precum și contorul, al doilea și kilogramul și va fi definit fără referire la cantitatea de încărcare electrică, în timp ce unitatea de încărcare, coulombul, va fi definită ca o unitate derivată, deoarece este cantitatea de încărcare deplasată de un curent de doar un amper, în intervalul unei secunde.

Între timp, matematicianul și fizicianul francez André-Marie Ampère , așa cum am menționat mai devreme, a fost decisiv atunci când vine vorba de descoperirea amperului, întrucât prin cercetările sale neobosite a descoperit acțiunile reciproce dintre curenții electrici; Această constatare foarte importantă a fost posibilă datorită demonstrației că doi conductori paraleli prin care circulă un curent în aceeași direcție, se vor atrage reciproc, atâta timp cât direcțiile curentului se vor respinge reciproc.