definirea cadrului conceptual

Termenul cadru conceptual este utilizat în principiu în domeniul cercetării științifice. Prin cadru conceptual se înțelege reprezentarea generală a tuturor informațiilor care sunt tratate în procesul de cercetare.

Diferite secțiuni în orice investigație

Pentru a efectua o investigație cu privire la ceva, este necesar să se trateze anumite concepte de bază în mod ordonat. În primul rând, începe cu enunțul problemei care urmează să fie abordată. În continuare, cercetătorul trebuie să-și prezinte ipoteza de lucru, adică propunerea sa, soluția care încearcă să explice problema. Din acest moment, este prezentată metodologia (care se poate baza pe deductiv, inductiv sau o combinație a ambelor). Apoi, este tratată o serie de date obiective care susțin ipoteza inițială și datele obținute sunt puse la încercare (momentul testării ipotezei). Există și alte secțiuni care alcătuiesc acest proces complex: utilizarea bibliografiei, antecedentele problemei și fundamentele teoretice (legile și teoriile care intervin în sarcina de cercetare),precum și câteva rezultate finale și concluzii. În acest fel, toate aceste elemente se împletesc și alcătuiesc un cadru conceptual general.

Cadrul conceptual este o reprezentare grafică care este prezentată de obicei sub forma unui copac sau a unei diagrame și care oferă o imagine de ansamblu asupra unui studiu dat. Cu alte cuvinte, este un ghid de lucru care vă permite să înțelegeți secțiunile unei investigații și modul în care acestea sunt legate între ele.

Clarificarea unor termeni înrudiți

Există o serie de termeni similari cu cei pe care îi analizăm aici: hartă teoretică, cadru de referință și hartă conceptuală. Merită să încercați să clarificați acești termeni, deoarece pot fi ușor confundați.

De obicei, cadrul conceptual și harta conceptuală sunt utilizate sinonim. Dacă vorbim despre un cadru teoretic, ne referim la paradigma științifică care cuprinde o serie de legi și teorii generale (de exemplu, teoria evoluției este cadrul teoretic general al majorității explicațiilor științifice din domeniul biologiei). În ceea ce privește cadrul de referință, acesta se referă la setul de informații utilizate de un cercetător pentru a-și desfășura cercetările într-o anumită zonă.

Semnificația acestor termeni atât de asemănători este relevantă, deoarece fără o definiție aproximativă a fiecăruia dintre ei, cercetătorul nu poate ordona cunoștințele într-un mod coerent. În concluzie, termenul cadru conceptual ne permite să înțelegem și să situăm obiectul de studiu, la fel cum cadrul unui tablou este ceea ce ne permite să înțelegem un tablou ca întreg.

Foto: iStock - Imgorthand


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found