definiția managerului

Termenul de manager este desemnat ca acea persoană care într-o anumită companie sau organizație are responsabilitatea și sarcinile de a-i îndruma pe alții, de a executa și da ordine și de a face lucruri pentru a putea respecta certitudinea și corect obiectivul și misiunea. promovat de organizație .

Deși misiunea unui manager va depinde în mare măsură de tipul de industrie și de caracteristicile contextului în care își desfășoară activitatea, printre abilitățile și responsabilitățile sale de bază vor fi următoarele: creșterea stării tehnologiei companiei, acordarea unei anumite orientări și direcția către organizație, perpetuând-o, lucrând întotdeauna în favoarea productivității, satisfacerea și menținerea unei relații cordiale cu angajații și satisfacerea dorințelor și cerințelor comunității în care organizația este inserată .

La fel și pe lângă responsabilități, un manager, ca o consecință a funcției pur executive pe care o îndeplinește, va avea o serie de funcții specifice pe care el și numai el le va îndeplini în compania în cauză ... angajarea restului a posturilor, a uneia sau alteia În acest fel, acestea trebuie să treacă prin aprobarea lor, evaluarea performanței și conformității efectuate de restul departamentelor în care este împărțită organizația, planifică și dezvoltă obiective și obiective care trebuie îndeplinite în pe termen mediu și scurt, împreună cu scopurile anuale care sunt în general ridicate la începutul unui nou an sau spre sfârșitul unuia, cele mai aproximative proiecții care se pot face despre acestea și care, în multe cazuri, vor depinde și de aprobare a unui stadiu mai înalt decât cel care îl găsește pe manager.

Din tot ce am menționat mai sus, se poate deduce că, pentru a obține funcția de manager într-o organizație sau pentru a o menține, după caz, persoana trebuie să aibă trei tipuri de abilități: tehnică, umană și conceptuală .

Primul poate fi obținut prin educație formală sau prin experiență și implică abilitatea de a utiliza cunoștințe tehnice, metode, tehnici și mijloacele cele mai adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor menționate mai sus și a capacității analitice. Pentru a transforma toate acestea în rezultate pozitive pentru companie în pe care funcționează.

Abilitatea umană este ceea ce vă va permite să funcționați în mod natural și eficient ca parte a unui grup, realizând, de exemplu, cooperarea celorlalți cu cauza și scopul dvs.

Și, în cele din urmă, abilitatea conceptuală va fi cea care vă va permite să vizualizați compania în ansamblu, cu componentele sale, relațiile dintre ele și să vă gândiți, dacă este necesar, cum schimbările vor afecta funcționarea acesteia.