definirea certificării

Certificarea este garanția care se acordă sau se extinde asupra ceva și care are misiunea de a afirma autenticitatea sau certitudinea a ceva, astfel încât să nu existe îndoieli cu privire la adevărul său sau că are de-a face cu ceva autentic.

Document emis de o autoritate competentă sau de o entitate foarte credibilă care afirmă autenticitatea sau certitudinea a ceva

În general, certificarea este eliberată de o entitate de referință într-o chestiune și este însărcinată cu asigurarea respectării anumitor condiții, chiar le studiază și, dacă le confirmă pozitiv, sentința care îi conferă acel certificat.

Trebuie remarcat faptul că entitatea trebuie să rămână independentă, autonomă, în raport cu persoana sau organizația care studiază, dacă ambele au un interes comun, orice certificare pe care o poate elibera își va pierde în mod evident valabilitatea.

Tocmai garanția este că nu există nicio legătură între partea care face ca certificarea să nu fie cu adevărat obiectivă.

Certificarea este un cuvânt legat de certificat și care este utilizat pentru a desemna actul prin care o persoană, o instituție, o organizație primește dovada unei activități sau realizări pe care a desfășurat-o.

Acest document poate fi expus în fața oricui corespunde și va servi drept garanție suficientă și demonstrează că această activitate a fost desfășurată în mod corespunzător.

Certificarea poate fi eficientă sau simbolică: certificatele considerate eficiente sunt acelea care sunt necesare pentru a demonstra că s-a realizat ceva (de exemplu, învățământul secundar); altele sunt simbolice și nu au altă valoare reală decât să lase un mic simbol că s-a făcut ceva (de exemplu, un certificat care se acordă după finalizarea unui curs care nu are valoare academică).

Există mai multe cazuri sau situații în care putem găsi cuvântul certificare.

Vom vorbi întotdeauna despre situații în care ceva trebuie verificat și, atunci când este, se eliberează o certificare, astfel încât aprobarea unui astfel de fapt să fie soluționată.

Un document necesar atunci când faceți afaceri, care garantează calitatea unui produs sau recunoaște identitatea cuiva

Această certificare poate fi prezentată în diferite formate: în timp ce de cele mai multe ori vorbim despre diplome și certificate, alteori certificarea este mai mult decât orice acordarea unui acronim care poate fi aranjat lângă numele companiei sau organizației (așa cum se întâmplă cu certificarea ISO care servește pentru a verifica dacă o companie respectă toate standardele de reglementare și control).

Certificarea este adesea importantă dacă luăm în considerare faptul că numai din aceasta se poate realiza ceva.

În acest sens, dacă cineva nu deține certificatul care dovedește că a promovat toate disciplinele învățământului secundar, nu poate apărea pentru a obține un loc de muncă care să-l solicite, deoarece nu are nimic în posesia sa care să îl dovedească.

Să ne gândim la o companie care produce un anumit produs pe care dorește să îl exporte, dar pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să treacă prin controalele unei asociații internaționale care este lider și referință în certificarea calității acestor produse.

În cazul în care compania dorește să-și exporte producția, trebuie să fie supusă controalelor sau auditurilor propuse pentru a obține recunoașterea care confirmă calitatea și fiabilitatea cumpărătorilor externi.

În același mod, o companie care nu are certificarea ISO sau IRAM în cazul Argentinei, nu își va putea desfășura activitatea nici din moment ce nu va fi considerată o companie de încredere.

Se poate spune că certificarea este o artificialitate creată de om, dar în zilele noastre societățile trec de la îndeplinirea anumitor linii directoare și, în acest sens, a avea ceea ce este necesar și cerut este întotdeauna important pentru a se asigura că lucrurile funcționează bine.

Pe de altă parte, oamenii au documentație care ne permite să dovedim și să certificăm originea și identitățile noastre oricui îi corespunde sau le solicită în orice procedură.

Certificatul de naștere sau certificatul de naștere este o certificare emisă de autoritatea registrului național al persoanelor și care lasă o evidență fiabilă a nașterii unei persoane, dovedind data, locul, ora exactă și sexul nou-născutului, prenumele și numele complete ale părinților și identitatea medicului care a intervenit, printre alte date mai importante.

Acesta este primul document pe care îl are o persoană în viața sa și care certifică atât identitatea, cât și originea sa, apoi vor fi prelucrate și alte documente care sunt importante, de asemenea, atunci când certifică identitatea, așa este identitatea documentului național, ID-ul, pașaportul .