definiția socioculturală

Termenul sociocultural este folosit pentru a se referi la orice proces sau fenomen legat de aspectele sociale și culturale ale unei comunități sau societăți. În acest fel, un element sociocultural va avea de-a face exclusiv cu realizările umane care pot servi atât pentru organizarea vieții comunitare, cât și pentru a-i da sens.

Când adjectivul sociocultural este aplicat unui fenomen sau proces, acesta se referă la o realitate construită de om care ar putea avea legătură cu modul în care oamenii interacționează între ei, cu mediul și cu alte societăți. În acest sens, avansurile sau creațiile socioculturale ale omului, încă din primele zile ale existenței sale, pot fi diferitele forme de organizare și ierarhie socială, diferitele expresii artistice, crearea de instituții care au avut ca obiectiv ordonarea vieții în comunitate, stabilirea standardelor morale de comportament, dezvoltarea religiilor și structurilor de gândire, crearea sistemelor educaționale etc.

Cu un exemplu o vom înțelege mai bine ... Animația socioculturală este un exponent fidel al unei producții socioculturale construite de ființa umană și care ne permite să observăm interacțiunea dintre indivizi între ei, cu mediul lor și cu alte societăți.

Constă dintr-o serie de acțiuni desfășurate de oameni, grupuri sau instituții într-o comunitate sau sector al acesteia și într-o locație geografică ca cadru. Misiunea este de a promova o atitudine participativă a membrilor pentru a contribui în acest fel la dezvoltarea socială și culturală.

În prezent, termenul sociocultural este în mare parte legat de diverse produse culturale și intelectuale. Pentru a efectua un studiu sociocultural, omul poate recurge la numeroase științe precum sociologia, antropologia, istoria, lingvistica, educația, arheologia, politica, pedagogia, comunicarea, semiologia, filosofia și chiar psihologia. Toate aceste științe se referă la performanța ființei umane într-un anumit timp și spațiu care fac rezultatele acțiunilor lor complet specifice și unice și, prin urmare, trebuie analizate în lumina condițiilor sau specificităților unei astfel de situații.

Studiile socioculturale implică întotdeauna legături cu concepte și termeni precum ideologie, comunicare, etnie, clase sociale, structuri de gândire, gen, naționalitate, mijloace de producție și multe altele care servesc la înțelegerea elementelor unice ale fiecărei comunități, societăți și grupuri etnice.

În consecință, conceptul pe care nu îl ocupă are o legătură directă cu conceptele de societate și cultură, este important să ne adresăm și acestora pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a acestuia.

Societate și cultură

O societate este un grup de indivizi care interacționează în același context și care sunt traversați cu toții de aceeași cultură, adică împărtășesc aceeași cultură și o serie de probleme care le vor condiționa obiceiurile și stilurile de viață. Merită menționat faptul că toate acestea dezvoltă o identitate dată și un sentiment de apartenență.

Societatea este o asociație de oameni care există de când omul a fost creat și plasat pe această planetă, totuși, este important să subliniem că organizația a trecut prin numeroase variații de-a lungul timpului și că a fost practic strâns legată de caracteristicile timpului care a fost trăit. De exemplu, în etapa preistorică, societatea avea o ordine ierarhică și unde persoana considerată cea mai în vârstă sau cea mai înțeleaptă era cea care concentra autoritatea totală. Apoi, odată cu trecerea timpului și evoluția ideilor, s-au făcut progrese către o formă de organizare mai democratică în care orice individ care participă la acea societate a avut posibilitatea de a deveni liderul ei.

Deci, să trecem în revistă, pentru a vorbi despre societate, acel grup de oameni trebuie: să împartă o zonă geografică; fiecare grup va deține o anumită funcție socială; cultura comună.

Și, la rândul său, cultura implică diferitele moduri și expresii prezente într-o societate dată, astfel, utilizările și obiceiurile, practicile și ritualurile care se desfășoară, modul de îmbrăcare și normele de comportament pot fi incluse în categoria culturii. ..