definiția congruenței

Termenul de congruență este folosit pentru a se referi la relația de asemănare sau echilibru care poate exista între două sau mai multe elemente.

În mod normal, congruența este un fenomen care poate apărea în științele matematice, atât în ​​algebră, cât și în geometrie. Cu toate acestea, congruența este, de asemenea, un fenomen care poate apărea în diferite domenii ale vieții care alcătuiesc viața de zi cu zi a unei persoane.

Termenul derivă din latinescul congruens care tocmai a făcut referire în această limbă pentru a fi de acord, pentru a avea coerență a două elemente sau pentru a fi logic și oportun. De exemplu, poate fi folosit pentru a spune cuiva că acțiunea sau gândirea sa este logică.

Utilizare în matematică

Congruența înțeleasă la nivel geometric se referă la paritatea sau echilibrul care există între două numere la nivel algebric. Această congruență poate fi observată în mod concret în două sau mai multe figuri geometrice (cum ar fi un pătrat sau un triunghi) care au laturi și unghiuri egale între ele. Există multe moduri în care congruența geometrică poate fi observată în figuri. În câmpul algebrei, congruența presupune întotdeauna o echivalență între două elemente sau structuri numerice, ceea ce înseamnă că, în cele din urmă, acestea sunt aceleași, deoarece atunci când sunt transformate cu un alt număr dau același rezultat.

Cu toate acestea, congruența nu este observată doar la nivel științific sau matematic. În acest sens, se poate spune că congruența poate fi și un mod de a se exprima. Când un gând sau o idee este congruent cu altul, asta indică faptul că persoana care îl exprimă este coerentă și nu generează niciun fel de contradicție între o parte și cealaltă. Pot apărea și congruențe între gândul, ideea sau modul de exprimare a unei persoane și a alteia.

Aplicarea sa la oameni: acționează conform planurilor propuse

De obicei, spunem că o persoană acționează cu congruență, adică de la caz la caz, atunci când acționează în conformitate cu planurile care au fost întocmite în timp util și care o vor conduce la obținerea scopului propus. Este la fel ca a spune că această persoană acționează logic. Este mult mai obișnuit să auziți oamenii vorbind în termeni de performanță logică decât în ​​congruență, deși, desigur, este corect dacă este exprimat în ultimul mod.

Un text, o propoziție, o propoziție și alte forme scrise pot deveni, de asemenea, congruente între ele dacă caută și reușesc să exprime aceleași idei sau sentimente. Când această congruență se pierde, uneori formele de exprimare devin dezordonate, de neinteligibil și contradictorii, deoarece nu urmează o linie sau un gând general.

Coerența în dreptul procesual

În domeniul dreptului putem găsi și utilizarea acestui concept. Mai precis, la cererea dreptului procesual, acest concept apare și constă în conformitatea dintre ceea ce este soluționat în sentință și pretențiile părților la cauză și că acestea s-au manifestat în procesul-verbal. Sau, în caz contrar, între acuzare și sentință, atunci când se ocupă de dosare penale. Misiunea este de a asigura respectarea dreptului la apărare într-un proces, încercând să evite parțialitatea manifestă și orice tip de decizie arbitrară.

Întotdeauna, procesul judiciar trebuie să realizeze coerența între cererea reclamantului, ceea ce se opune pârâtului, probele și sentința.

Utilizare în religie

Iar conceptul a știut și cum să fie folosit în sfera religioasă pentru a se referi la harul divin care acționează, acționează asupra persoanei.

Cealaltă parte a congruenței este incongruența care va fi lipsa de acord, relație sau corespondență între un lucru și altul. De exemplu, cel care spune să facă un lucru și, în practică, îl vedem făcând ceva total opus, adică incongruența.

Și, de asemenea, incongruența este ceva ilogic sau contradictoriu.