definiția prozei poetice

Există diferite tipuri de scriere literară, proza ​​și poezia arată două domenii foarte diferite.

Cu toate acestea, trebuie subliniat că esența ambelor stiluri poate fi contopită și prin proză poetică care include într-o structură a poeziei, adică nu versuri, unele aspecte foarte tipice unei poezii: componente lirice, armonie în sunete care fac cuvinte, căutare estetică în descrieri.

Poezie dincolo de o poezie

Proza poetică poate fi integrată într-o micro-poveste sau într-o nuvelă. Proza poetică are o mai mare libertate în structura gramaticală decât compoziția unui poem. Spre deosebire de o poezie, o micro-poveste care include proză poetică nu poate fi analizată din punct de vedere al metrului și rimei, cu toate acestea, este o scriere care are o muzicalitate și un ritm.

Poetul se poate simți mai limitat atunci când exprimă un sentiment printr-o poezie în care economia limbajului este mai evidentă decât într-un text de proză poetică. O atitudine lirică și romantică care conferă unui text un stil elegant și frumos. În structura limbajului prozei poetice, utilizarea unor resurse stilistice care oferă o intensitate literară textului în exprimarea sentimentelor joacă un rol foarte important.

Căutarea frumuseții

Unul dintre scopurile scriitorului care creează proză poetică este căutarea frumuseții și a încântării estetice într-o astfel de perfecțiune plăcută. În acest tip de compoziție, exprimarea sentimentelor capătă un sens mai mare decât faptul de a dori să dezvolte un argument specific.

Utilizarea simbolurilor și a metaforei ajută la recrearea posibilelor imagini cu caracter literar. Este o literatură foarte expresivă care, în unele cazuri, ar putea fi, de asemenea, împărțită în versete mici în textul însuși.

Unul dintre cele mai importante puncte ale prozei poetice este de a ne reaminti că poezia poate depăși formele tradiționale de poezii care au un metru și un ritm specific, deoarece frumusețea nu are limite. Paragrafele alcătuiesc structura prozei poetice.