definiția hidrostatic

În natură, materia apare în trei moduri diferite, deoarece ceva este solid, lichid sau gazos. Fiecare dintre aceste stări este studiată dintr-o perspectivă. Partea fizicii care studiază stările lichide sau gazoase este hidromecanica.

Această disciplină are trei ramuri: hidrostatică, hidrodinamică și pneumatică. Primul studiază lichidele sau fluidele în echilibru sau în repaus (această ramură a fizicii este integrată într-o zonă mai generală, statica fluidelor). Hidrodinamica studiază lichidele în mișcare, iar pneumatica se concentrează pe studiul gazelor.

Principalele reguli de hidrostatice

Presiunea hidrostatică este acea forță exercitată de un lichid în repaus și la o anumită adâncime. Orice fluid dintr-un recipient exercită o anumită presiune în toate direcțiile.

În ceea ce privește conceptul de densitate, se referă la cantitatea de masă conținută într-un volum dat. Pe de altă parte, greutatea specifică măsoară greutatea măsurată de fiecare unitate de volum. Astfel, în timp ce densitatea se referă la masă și volum, greutatea specifică se referă la densitate și gravitație.

Măsurarea greutății unui fluid în repaus este presiunea hidrostatică. Din punct de vedere matematic, această presiune este rezultatul multiplicării următoarelor variabile: densitate, gravitație, lichid și adâncime. Unitatea de presiune hidrostatică este pascalul.

Există două principii fundamentale: cel al lui Pascal și cel al lui Arhimede.

Principiul lui Pascal afirmă că presiunea care apare în orice punct al masei unui fluid se extinde în același mod în toate direcțiile. La fel, Pascal a arătat că presiunea din interiorul unui recipient nu este legată de cantitatea de lichid, ci de înălțimea acestuia.

Arhimede a fost un om de știință și inginer grec care a trăit în secolul al III-lea î.Hr. C și este renumit, printre alte motive, pentru principiul care îi poartă numele. Principiul este universal cunoscut: fiecare corp parțial sau total scufundat într-un lichid are o forță de împingere ascendentă echivalentă cu greutatea lichidului în mișcare.

Aplicații hidrostatice

Această ramură a fizicii are o gamă largă de aplicații specifice. Punem în evidență unele dintre ele: orice circumstanță legată de lumea subacvatică, proiectarea barajelor și mlaștinilor, extracția apei în puțurile subterane sau măsurarea lichidelor din rezervoare.

Dacă luăm ca referință principiul lui Pascal, presa hidraulică este tehnologia care exprimă cel mai bine aplicația sa specifică.

Fotografii Fotolia: Kateryna_Kon / Juulijs