definirea realității sociale

Ființa umană trăiește în societate, face parte dintr-un context concret și influența mediului exercită, de asemenea, un semn notabil asupra subiectului individual.

Această țesătură socială arată o realitate care are o entitate proprie bazată pe principiile, obiceiurile și normele care definesc cultura unui mediu dat. Toți oamenii trăiesc într-o anumită realitate socială, facem parte dintr-un mediu în care interacționăm constant.

O realitate dinamică în care există interacțiune permanentă

Această realitate socială nu este statică, ci dinamică, așa cum arată evoluția istorică a popoarelor. Realitatea socială arată influența constantă a întregului și a părții (sistemul și individul particular). În cadrul acestei realități sociale, există o interacțiune constantă între indivizi care stabilesc relații între ei.

Relația dintre sine și alteritate

O relație care apare din legătura constantă dintre sine și alteritate (sinele și ceilalți). În realitatea socială există și anonimat așa cum arată realitatea care există într-un oraș mare în care toți indivizii fac parte dintr-un sistem în care indiferența față de celălalt constituie stilul de viață al acelei realități sociale ca o consecință a supraaglomerării unui oraș mare.

Limbajul este unul dintre cele mai importante puncte ale unei realități sociale, deoarece capacitatea comunicativă a realității sociale a ființei umane ajută la înțelegerea coexistenței sociale a oamenilor. De asemenea, realitatea socială dă naștere la crearea de instituții care urmăresc să ofere un serviciu pentru binele comunității respective. Aceste instituții permit, de asemenea, promovarea organizației în coexistența socială.

Sociologia studiază realitatea socială

Realitatea socială a unei comunități dezvoltate care se bucură de un bun sistem de bunăstare este marcată de o distribuție echitabilă a bogăției. Dimpotrivă, există și realități sociale în care există multe inegalități sociale.

Sociologia este știința care studiază în mod obiectiv realitatea socială. O știință care studiază fenomenele sociale într-un context istorico-cultural.