definiția intensului

Cuvântul intens este unul dintre cele mai comune și exprimate la cererea limbii spaniole, în timp ce are două utilizări bine răspândite.

Pe de o parte, desemnăm ca intens acel sau ceea ce are sau prezintă intensitate . Între timp, trebuie remarcat faptul că intensitatea se referă la nivelul de forță prezentat de un anumit fenomen, un agent natural, o caracteristică, o manifestare sau o magnitudine fizică, printre alte alternative .

Apoi, intensitatea curentului se dovedește a fi magnitudinea fizică care ne spune despre cantitatea de energie electrică care se deplasează într-un conductor în unitatea de timp corespunzătoare, adică este puterea de ieșire care, ca o consecință a acțiunii electronii călătoresc prin materialul în cauză. Ampermetrul este instrumentul care , în acest caz menționat facilitează o astfel de măsurare a curentului electric.

Alte intensități ale mărimilor fizice cu care putem găsi sunt: intensitatea sunetului (este măsurarea fizică care ne dă seama de amplitudinea pe care o prezintă undele sonore în raport cu unitatea de fonio, între timp, că intensitatea sunetului va implica puterea acustică că unda sonoră transmite pe unitate de zonă spre direcția în care difuzează); și intensitatea luminoasă (este curentul luminos care emană dintr-o sursă spre o direcție specifică ca o consecință a unității unghiului solid).

Și, pe de altă parte, în limbajul colocvial, când vorbești despre intens, te referi la impulsul, efuzivitatea și pasiunea pe care o manifestă ceva sau cineva . Juan și María trăiesc o relație atât de intensă și atunci aproape nimeni nu-i mai poate vedea despărțiți .