definiția catalizatorului

Termenul de catalizator este utilizat pentru a desemna acel fenomen sau aparat care servește la accelerarea unui proces specific. Există catalizatori naturali, care sunt cei care apar printr-un proces chimic sau fizic, și, de asemenea, catalizatori artificiali, cei creați de om din imitarea procesului natural de cataliză și al căror obiectiv este să fie și mai puternic sau mai eficient pentru anumite nevoi.

Ideea unui catalizator vine de la cea a catalizei, un proces care implică accelerarea unui eveniment natural sau a unei reacții. Astfel, cataliza implică modificarea (atât naturală, cât și artificială) a unui proces și aplicarea vitezei pe acesta pentru a ajunge la rezoluția sa mai rapid. Procesul de cataliză poate avea loc în multe aspecte din natură și poate fi rezultatul natural al acțiunii diferitelor entități sau elemente.

În acest sens, catalizatorul este tocmai elementul care declanșează această reacție pentru a obține o viteză de reacție mai mare. În domeniul chimiei, catalizatorul nu poate fi nici mai mult și nici mai puțin decât enzimele care sunt aplicate artificial la o reacție chimică, astfel încât să se dezvolte mai repede. Acest tip de catalizator poate fi utilizat nu numai în cercetarea științifică, ci și, și poate mai ales, în producerea anumitor elemente chimice care necesită anumite caracteristici specifice.

Un alt catalizator cel mai comun pe care îl putem găsi, și aici trebuie să vorbim despre un catalizator mecanic artificial, este cel care face parte din sistemul motor al unei mașini. Catalizatorul sau convertorul catalitic este, cu alte cuvinte, cel care asigură reducerea emisiilor de gaze nocive pentru mediu și, evident, pentru oameni. Astfel, convertorul catalitic este responsabil pentru accelerarea procesului de conversie sau disociere a unor gaze dăunătoare, cum ar fi monoxidul de carbon sau diferite hidrocarburi în gaze mai puțin dăunătoare sau inofensive, cum ar fi azotul, dioxidul de carbon și vaporii de apă.