definiția metricei

Cuvântul metrică poate fi folosit în diferite sensuri în limba noastră.

Contor: unitate fundamentală de măsură pentru măsurarea lungimii

Una dintre cele mai comune și răspândite utilizări ale cuvântului ne permite să indicăm tot ceea ce corespunde sau este legat de contor sau de sistemul său de măsurare .

Contorul este una dintre unitățile de măsură pe care le folosim cel mai mult în viața noastră de zi cu zi pentru a măsura lungimile pe care le au lucrurile care ne înconjoară și, desigur, sunt plauzibile pentru a fi măsurate, pentru a determina, de exemplu, lățimea, înălțimea și adâncimea pe care o prezintă.o piesă de mobilier, de exemplu, folosim contorul.

Cunoașterea măsurătorilor de acest tip, o întrebare care este posibilă datorită acestei unități de măsură, ne va permite să știm dacă o masă sau un frigider vor intra într-un loc din casă. Dacă nu intră va fi necesar să căutăm o altă alternativă, de unde tocmai importanța metroului.

În domeniul designului de modă, este, de asemenea, esențial să luați măsurători, deoarece pentru a proiecta o rochie sau un costum personalizat pentru o persoană, este riguros să luați măsurători ale corpului lor în prealabil și apoi să le transferați în piesa proiectată.

Între timp, există diverse elemente, instrumente care ne permit să luăm măsurători, fie a unei piese de mobilier, fie a unei persoane pentru a confecționa o îmbrăcăminte, cele mai populare fiind măsura cu bandă, respectiv centimetrul.

Importanța contorului în poezie

Dar, de asemenea, termenul metric desemnează arta care se ocupă de ritmul, structura, măsurarea și combinația versurilor, cu alte cuvinte, metrul, este acea ramură din Poezie care va fi responsabilă pentru formarea ritmică a unei poezii, a datoria de a fi mai mult decât orice .

Între timp, studiul metric este alcătuit din trei părți: versul, strofa și poemul.

Deși în diferite culturi, cum ar fi germanică, greco-romană, ebraică, printre altele, versul a fost format din diferite criterii, există anumite convenții atunci când vine vorba de a măsura numărul de silabe dintr-un verset găsit compus în limba spaniolă, inclusiv următoarele ...

Dacă versul se termină cu un cuvânt acut, acesta va fi numărat încă o silabă, dacă se termină într-o esdrújula, dimpotrivă, va fi numărat cu unul mai puțin, când se formează un diftong sau un hiatus între sfârșitul sau începutul unui cuvânt și începutul sau sfârșitul pe de altă parte, atunci, o singură silabă va fi numărată, prin licența poetică cunoscută sub numele de sinalefa.

Conform metricii spaniole, tipurile de versuri pot fi definite în funcție de accentuarea cuvântului final, în funcție de numărul de silabe pe care le dețin și de semnătura impusă de accente .

Apoi, în conformitate cu respectul acestor observații, putem vorbi despre corecția metrică a unui anumit verset și, în esență, despre asta se ocupă metrica, pentru a măsura și a stabili corespondența sau nu a unui vers, a unei strofe.

Este foarte important ca toți autorii poeziei să știe cum să stăpânească metrica, deoarece se dovedește a fi un instrument foarte valoros atunci când vine vorba de încărcarea creațiilor lor de emoție. O rimă bine plasată va exprima în mod satisfăcător emoții, imagini sau orice altceva dorește să transmită autorul. Când contorul este bine aplicat, poezia se va bucura de o mare frumusețe.