definirea glosarului

Un glosar este un catalog care conține cuvinte aparținând aceleiași discipline sau domeniu de studiu, care apar la fel explicat, definit și comentat, dar, de asemenea, un glosar poate fi un catalog de cuvinte neobișnuite sau al setului de comentarii și glosuri de pe textele unui anumit autor .

De multe ori, glosarul este de obicei inclus la sfârșit sau, în caz contrar, la începutul unei cărți sau al unei enciclopedii, cu scopul de a completa informațiile pe care le oferă . De exemplu, un roman sau o lucrare care își dezvoltă acțiunea în Anglia poate include mai mulți termeni în engleză, apoi, în glosar acești termeni vor fi explicați și în acest fel cititorul va putea înțelege cu o mai mare precizie semnificația textului care Citeste.

Aproape întotdeauna, conceptul de glosar este de obicei legat de cel al unui dicționar, deoarece mai mult sau mai puțin au aceeași funcție, deși ceea ce face dicționarul este să colecteze și să explice sensul cuvintelor unei anumite limbi sau subiecte într-un mod ordonat mod, adică urmând o ordine alfabetică.

Există diferite tipuri de glosare, deoarece fiecare câmp și câmp va dezvolta unul în cauză. Astfel, un glosar de mediu va oferi explicația unor termeni precum reciclare, ecologie și durabilitate, iar un glosar de computer va clarifica acele concepte precum hardware, software, internet, computer, printre altele.

Glosarele sunt pregătite în special de specialiști în domeniile cu care se ocupă și își propun să ajungă la un public mai larg, adică încearcă să ajungă dincolo de cei interesați de subiectul pe care îl tratează.