ceea ce este definiția și conceptul ontologic

Filosofia este o cunoaștere care se bazează pe gândirea rațională. Este o disciplină formată dintr-o serie de ramuri: metafizică, logică, etică, epistemologie etc. Una dintre ramurile filozofiei este tocmai ontologia.

În tradiția filosofică occidentală, termenul ontologie este folosit sinonim cu metafizica. În ceea ce privește definiția sa, ontologia este studiul realității și, prin urmare, o reflecție ontologică se va ocupa cu analiza conceptului de realitate în general, ceea ce Aristotel a numit Ființă. Nu este vorba despre ceva particular și concret (o ființă specifică) ci din general ideea de a fi.

Diferite planuri ontologice

Reflecția filosofică este cronologică anterioară științei și în acest sens unii gânditori au considerat că a existat un gen suprem de lucruri și acest gen suprem este conceptul de Ființă, astfel încât cunoașterea ontologică este preocupată de înțelegerea a ceea ce se află dincolo de propriile lucruri.

Unele curente filosofice au înțeles că ceea ce depășește realitatea însăși se referă la concepte a priori, adică idei care există în înțelegerea umană și care nu depind de experiență (de exemplu, ideea de timp sau spațiu).

Există abordări filosofice care înțeleg Ființa ca un principiu general și suprem, iar acest principiu este identificat cu ideea lui Dumnezeu. Alte perspective concep ontologicul ca înțelegerea esenței a ceea ce există în realitate. Cu alte cuvinte, pentru ca un lucru să existe trebuie să fie ceva, motiv pentru care este necesar să reflectăm asupra ființei lucrurilor și acest lucru este tratat de analiza ontologică.

Gânditorii care au urmat o analiză ontologică și metafizică consideră că acest tip de reflecție ne permite să înțelegem realități concrete, întrucât antologia se ocupă de primele principii, din care este posibil să ne gândim la toate aspectele concrete ale realității. De fapt, ei înțeleg că însăși conceptul de realitate este ontologic, deoarece nu există nimic concret care să fie „realitate”.

Anumite perspective ontologice se ocupă cu studiul realității pe baza unor criterii formale; de exemplu, structurile de limbaj sau logică care acționează ca categorii generale.

Există curenți filosofici care fac o critică dură a oricărei abordări ontologice și susțin că nu are sens să construim teorii despre realitate care nu sunt strict științifice. Cu toate acestea, există abordări filozofice care încearcă să facă ontologic și științific compatibil.

Fotografii: iStock - Andrew Rich / RapidEye