definiția filosofului

Filosoful este acea persoană dedicată profesional filozofiei , deși același termen este folosit și pentru a se referi la acea persoană pasionată de filozofie și, prin urmare, pentru a filozofa despre diverse subiecte .

Între timp, filosofia constă în studiul gândirii și justificarea credințelor, adică filosofarea implică gândirea și raționamentul despre lumea care ne înconjoară , între timp, în acea cercetare constantă pe care o desfășoară filosofia, ea trebuie să fie hrănită de alte științe și discipline, așa este cazul științei și teologiei.

Filosofia este considerată cea mai umană sarcină care există deoarece se naște din cunoașterea umană universală și o atitudine de contemplare reflexivă a individului; Filosofarea este un act intrinsec uman .

Dintre cele mai recurente teme din cadrul filosofiilor, se remarcă următoarele: cunoașterea, existența, ființa și valoarea .

Apoi, filosoful, ca atare, va căuta cunoașterea de dragul său, mai presus de toate lucrurile și fără un scop pragmatic. Filosoful este mișcat de curiozitate și în această ordine va începe să se intereseze despre ultimele fundamente ale realității în sine.

De-a lungul istoriei filozofiei, au călătorit un număr enorm de filozofi, aparținând unor curente diferite, dar care au știut să iasă în evidență în materie, printre altele: Aristotel, Toma de Aquino, Francis Bacon, Epicur din Samos, Michel Foucault, Gorgias , Hegel, Heraclit, Martin Heidegger, Platon, Immanuel Kant, Karl Marx, José Ortega y Gasset, Parmenides, Pitagora, Jean-Paul Sartre, Socrate, Tales și Miguel de Unamuno .