Categorie: istorie | politică

Definiția Welfare State

Definiția Welfare State

Statul bunăstării este un concept politic care are legătură cu o formă de guvernare în care statul, așa cum sugerează și numele său, ține la bunăstarea tuturor cetățenilor săi, că nu le lipsește nimic, că își pot satisface nevoile. oferind în acest caz ceea ce nu pot realiza prin propriile mijloace și preluând apoi serviciile și drepturile unei mari părți a populației considerate umile sau sărace. Sistem de guvernare în ca