definiția morfologiei

În termeni generali, atunci când vorbește despre morfologie, se referă la studiul formelor externe ale ceva , mai exact va fi în domeniile biologiei, geologiei și lingvisticii unde termenul capătă și are o importanță și o semnificație deosebită .

În cadrul biologiei, morfologia este disciplina care se va ocupa cu studiul formei și structurii unui organism sau sistem, precum și a transformărilor pe care le suferă ființele organice ca urmare a trecerii timpului .

La rândul său, morfologia biologică este împărțită în mai multe discipline care sunt preocupate în special de descrierea și studierea unor fenomene care intervin în structura unei ființe.

Astfel, de exemplu, morfologia descriptivă se ocupă cu descrierea și compararea diferitelor forme organice care există în lume. Pe latura teoretică, vor fi diferitele constricții morfologice care vă vor ocupa atenția. Între timp, când vine vorba de studierea formelor și caracteristicilor organice în raport cu funcția pe care o au, morfologia funcțională va fi cea care ne va oferi cele mai multe răspunsuri. Și, în cele din urmă, când interesul este pentru istoria structurii organice, morfologia evoluționistă va fi candidatul ideal.

Într-un context lingvistic, morfologia este acea ramură care se va ocupa de studiul structurii interne a cuvintelor pentru a defini, delimita și clasifica unitățile care o compun, adică, în termeni super generali, este pur și simplu studiul cuvântului .

În majoritatea limbilor și indiferent de procedurile morfologice pe care le au, cuvintele au o morfologie de bază, cu alte cuvinte, o succesiune de foneme care vor defini câmpul semantic și chiar semnificația referențială a cuvântului în cauză. se vor adăuga alte morfeme se numește lexem sau rădăcină. De exemplu: gat- este lexema sau unitatea de bază care va face posibilă formarea restului cuvintelor legate de grupul gat-o, gat-a, gat-as, gat-os.

Și, în cele din urmă, în geologie, morfologia se va ocupa de studierea originii și evoluției suprafeței pământului . De exemplu, datorită acestui fapt putem ști cum au apărut diferitele lanțuri montane.