definiția civil

Termenul civil se referă la acele probleme inerente unui anumit oraș sau cetățenilor care îl locuiesc .

De asemenea, termenul civil este de obicei folosit pentru a face diferența în ceea ce privește acele persoane care răspund sau aparțin sferei militare sau religioase și că, cu siguranță, datorită apartenenței lor la aceste domenii, care arată diferențe importante cu orbita civilă, pierd această denumire pic.

Între timp, în drept , termenul civil deține, de asemenea, o participare specială, deoarece include toate acele întrebări, relații sau interese private cu privire la oameni, proprietatea lor sau statul pe care îl prezintă, fie că este celibatar, căsătorit sau divorțat .

Pe de altă parte, existența sferei civile sau ceea ce în științele politice se numește societate civilă este o cerință fundamentală pentru ca democrațiaexiste și să fie menținută .

O societate civilă este ansamblul persoanelor care dețin categoria cetățenilor și care acționează în cea mai mare parte colectiv pentru a lua decizii inerente sferei publice a societății din care fac parte, în afara instituțiilor guvernamentale și care, evident, vor tinde să realizeze binele comun , pentru ca în acest mod și, dacă este necesar, să aibă instrumentele și zonele pentru a se putea apăra de puterea strategică pe care o exercită uneori statul și piața.