Definiția Donation

Definiția Donation

Predarea voluntară a ceva pe care îl dețineți O donație este oferirea voluntară a ceva pe care îl dețineți . Donația este o acțiune care constă într-o donație voluntară între oameni vii, fiind esențială pentru participarea a două părți, una care va fi cea care face liberă dispunerea unuia sau mai multor bunuri care sunt proprietatea lor sau în defectul lor din care prin orice titlu este împuternicit să dispună, donatorul; și cealaltă parte, numită donatar, care va avea puterea să o accepte sau să o respingă, fără a fi necesară livrarea vreunui tip de contraprestație, cu excepția cazului în care