definirea planului de lucru

O companie sau o afacere este creată cu scopul de a genera bogăție și pentru aceasta trebuie să planificați diverse probleme, cum ar fi prognozarea vânzărilor, stabilirea obiectivelor sau realizarea previziunilor contabile. Aceste aspecte sunt relevante, dar nu constituie un plan de lucru.

Înțelegem printr-un plan de lucru setul de acțiuni care urmează să fie efectuate într-o afacere sau într-un departament pentru a atinge anumite obiective, de exemplu obiectivele stabilite într-un buget. În acest sens, un plan de lucru nu este realizat cu numere, ci cu acțiuni și sarcini care sunt efectuate de lucrători specifici.

Planul de lucru ca strategie care ghidează o activitate

Conceptul de plan de lucru este aplicabil unei companii, dar și unui student, unei echipe de fotbal și, în cele din urmă, oricărui proiect personal sau colectiv. Un plan este un ghid pentru acțiune și fiecare ghid trebuie să răspundă la trei întrebări fundamentale: unde suntem, unde vrem să mergem și cum vom ajunge acolo.

Liniile directoare pentru realizarea unui plan eficient

Planurile de lucru sunt menite să atingă anumite obiective. Deși fiecare plan trebuie să se adapteze tipului de afacere sau activitate, este posibil să vorbim despre îndrumări generale și unele dintre ele sunt următoarele:

- Specificați scopul fiecărui plan de lucru, deoarece unele planuri ar trebui să fie orientate spre munca personală, în timp ce altele se referă la munca în echipă. În acest sens, în scopul unui plan este necesar să se precizeze ce urmează a fi realizat și, mai presus de toate, cum trebuie realizat.

- La elaborarea unui plan, obiectivele care trebuie atinse trebuie să fie realiste, măsurabile și coerente. În același timp, ar trebui utilizate o serie întreagă de indicatori preciși și obiecți (indicatorii pot fi legați de eficiență, calitatea unui serviciu sau problema economică).

- Un plan de lucru trebuie să includă trei tipuri de resurse: umane, materiale și financiare.

- În orice plan de lucru, trebuie introduse sisteme de evaluare care să permită evaluarea execuției programului și consolidarea managementului adecvat al acestuia.

- Un plan de lucru nu trebuie înțeles ca o listă de activități care trebuie desfășurate într-un mod sistematic.

- În orice plan de lucru, activitățile cu obiective sunt stabilite, dar este foarte important ca ambele aspecte să fie însoțite de un program, adică un grafic care stabilește când va avea loc o activitate.

- Pe scurt, un plan de lucru este răspunsul concret la o serie de întrebări: ce trebuie făcut, cine o va face, cum și când.

Fotografii: iStock - South_agency / Warchi