latifundio - definiție, concept și ce este

Un latifundio este o exploatație agricolă mare, caracterizată prin utilizarea muncii salariate, optimizarea slabă a resurselor, investiții reduse în mijloace tehnologice și absența proprietarului terenului, care delegă un maistru.

Deși dimensiunea unei proprietăți mari poate varia considerabil, restul caracteristicilor tind să rămână constante. În general, condițiile lucrătorilor sunt foarte precare, există un procent semnificativ de teren care nu este exploatat sau randamentele acestuia sunt departe de exploatarea sa maximă, iar proprietarul nu are mai mult contact cu exploatarea decât tratarea cu maistrul său.

Acest set de circumstanțe dă naștere de obicei la apariția tensiunilor sociale atunci când condițiile populației devin de un grad ridicat de nevoie. În aceste situații, este foarte obișnuit să se solicite distribuirea terenurilor subutilizate pentru a putea produce mai multă hrană și astfel a putea satisface mijloacele de trai de bază ale oamenilor.

Proprietățile mari ca model de dominație socială

Existența marilor moșii nu poate fi analizată doar din punct de vedere productiv sau agricol, deoarece marile moșii generează o serie de relații sociale dependente, care sunt de mare importanță în comunitățile în care există aceste tipuri de ferme.

În acest fel, proprietarii terenurilor sunt cei care controlează accesul la muncă și producție, cu tot impactul pe care îl implică acest lucru asupra populațiilor în care se găsesc. Acestea sunt cele care determină nivelul de venit al unui lucrător și prețurile la care se vând produsele extrase din teren.

Mai mult, faptul că relațiile dintre proprietari și muncitori au loc într-un mediu rural presupune lipsa de alternative pentru populație, care interiorizează faptul că mijloacele lor de trai depind exclusiv de voința proprietarului.

Prin urmare, există un tip de relație socială în care unii dețin terenul, bogăția și controlul, iar alții asigură doar forța de muncă. Și chiar dacă acest lucru este esențial pentru ca exploatarea proprietăților imobiliare să fie rentabilă, fiecare individ separat poate fi ușor înlocuit. Acest lucru generează o relație de inegalitate enormă, dependență și dominație de către o oligarhie asupra populației generale care menține o relație cu sfera cea mai apropiată de latifundie.

Fotografii: iStock - DavidGarry / kcconsulting