definirea antropologiei culturale

Există diferite științe care studiază ființa umană, dar fiecare o analizează dintr-o perspectivă de studiu. Antropologia culturală este una dintre științele care aprofundează cunoașterea ființei umane având în vedere analiza obiceiurilor și tradițiilor popoarelor și influența acestora asupra valorilor și stilului de viață al oamenilor.

Această disciplină este numită și antropologie socială, adică ia societatea ca obiect de studiu din diferite puncte de vedere: studiul miturilor, structura politică a popoarelor, tipurile de interacțiune familială și socială, calitatea vieții, hrana ...

Cultura este a doua natură

Antropologia culturală explică faptul că, pentru a înțelege o ființă umană, este important să cunoaștem și mediul în care trăiește, deoarece acest mediu îi influențează în mod direct modul de a fi. Acest tip de cunoaștere studiază, de aceea, și aspectul social al ființei umane ca ființă a obiceiurilor care ajunge să interiorizeze ca normale și logice multe dintre tradițiile pe care le observă în mediul său cel mai apropiat. Din acest punct de vedere, cultura este ca a doua natură.

Ființa umană, ca agent social direct, este, de asemenea, o ființă etică (etica este o altă disciplină studiată de antropologia culturală). Morala poate avea și nuanțe specifice în funcție de tipul de cultură. Antropologia socială reflectă, de asemenea, asupra diferențelor și asemănărilor importante care există între diferite tipuri de cultură și în fiecare context istoric.

Cunoașteți esența orașelor

Antropologia culturală studiază modul de viață al celor mai dezvoltate popoare și, de asemenea, al celor mai primitive. Cultura este importantă, deoarece oferă o identitate grupului care se simte identificat cu acea esență. Cu alte cuvinte, valoarea grupului arată și întărirea apartenenței pe care o simte individul făcând parte dintr-un mediu cu care împărtășesc valori și obiceiuri.

Observația este una dintre cele mai utilizate metode în anttrologia culturală pentru a analiza tradițiile unui popor din date obiective și nu din ipoteze și presupuneri. Această știință este, de asemenea, importantă, deoarece permite ființelor umane să-și cunoască evoluția și dezvoltarea istorică.

Foto: iStock - Izabela Habur