Categorie: comunicare

Definiția flow chart

Definiția flow chart

O diagramă de flux este un mod schematic de reprezentare a ideilor și conceptelor în relație. Adesea folosit pentru a specifica algoritmii grafic. Diagramele de flux sunt cunoscute ca acele grafice reprezentative care sunt utilizate pentru a contura concepte legate de programare, economie, procese tehnice și / sau tehnologice, psihologie, educație și aproape orice subiect de analiză. Diagr
Definiția articolului de divulgare

Definiția articolului de divulgare

Un articol popular este o scriere, în general, scurtă , care poate explica fapte, idei, concepte, idei și descoperiri legate de munca științifică și tehnologică , care este destinată unui tip de public mai general și nu este specializată în subiectul pe care îl abordează, deși da interesat și care va fi difuzat în mass-media scrisă printr-un limbaj destul de comun și accesibil pentru cititorul mediu. Scriere jurnalist
Definiția piesei de opinie

Definiția piesei de opinie

Un articol de opinie este un text jurnalistic care exprimă sentimentele sau gândurile unei anumite persoane sau mass-media cu privire la o chestiune care stârnește interesul opiniei publice . Articolele de opinie tratează diferite subiecte: politică, economie, societate, spectacole, sport, printre altele. În or
Definiția Graph

Definiția Graph

În termeni generali, cuvântul grafic se referă la scriere sau tipărire și tot ceea ce este legat de acestea. Dar, de asemenea, prin grafic, se înțelege reprezentarea datelor, aproape întotdeauna numerice, deși pot fi și figuri sau semne, prin linii, suprafețe sau simboluri pentru a determina relația pe care o întrețin între ele. Între timp, p
Definiția Interview

Definiția Interview

Puteți începe prin a defini conceptul de interviu ca un act comunicativ care este stabilit între două sau mai multe persoane și care are o anumită structură organizată prin formularea de întrebări și răspunsuri. Interviul este una dintre cele mai frecvente forme și poate fi prezentat în diferite situații sau domenii ale vieții de zi cu zi. Interviul este
Ce este figura retorică

Ce este figura retorică

Figurile de vorbire, numite și figuri de vorbire, reprezintă un mod diferit de utilizare a limbajului. Scopul acestor figuri este de a crea un stil comunicativ mai original, mai literar. În spaniolă există mai mult de o sută de figuri de stil și multe dintre ele sunt variante ale aceleiași idei. Pe de a
Definiția Comic

Definiția Comic

Termenul de benzi desenate este folosit pentru a desemna acele forme de poveste grafică care sunt asamblate pe baza unor desene încadrate în viniete. Benzi desenate pot fi, de asemenea, cunoscute sub numele de benzi desenate în funcție de locul sau regiunea în care este menționat. Comicul este o formă de artă care a devenit populară mai ales în secolul al XX-lea, deși putem găsi diverse antecedente ale acestei forme de poveste în alte vremuri din istorie. Comicul poat
Definiția Body Expression

Definiția Body Expression

Conceptul de expresie corporală este folosit pentru a se referi la acei oameni care își folosesc corpul, mișcările și formele pe care le pot realiza cu el pentru a exprima diferite tipuri de idei. În general, noțiunea de expresie corporală se aplică artiștilor precum dansatori, coregrafi, mimici etc., care lucr
Definiția Brainstorming

Definiția Brainstorming

Procesul cunoscut sub numele de brainstorming (sau, de asemenea, popular în limba engleză sub numele de brainstorming ) este un proces didactic și practic prin care se încearcă generarea de creativitate mentală pe un subiect. Așa cum sugerează și numele său, brainstorming-ul implică gândirea rapidă și spontană a ideilor, conceptelor sau cuvintelor care pot fi legate de un subiect definit anterior și care, atunci, pot servi unor scopuri diferite. Procesul de bra
Definiția Trade

Definiția Trade

Este desemnat cu mandatul acestui document, utilizat în general de ambasade, ministere, municipalități, școli și birouri guvernamentale, printre altele și al cărui scop este comunicarea dispozițiilor, ordinelor, rapoartelor, consultărilor și, pe de altă parte, efectuarea proceduri legate de acorduri, invitații, felicitări, colaborare și recunoștință, printre cele mai recurente. Cu alte cuvinte,
Definiția Communication

Definiția Communication

Termenul comunicare în sensul său cel mai larg se referă la acțiunea și rezultatul comunicării . Când ființele umane comunică între ele, împărtășim probleme, ducând la propriile situații să fie comune cu celălalt și cu cele pe care le are. Prin urmare, comunicarea este o activitate absolut umană și face parte din relația oamenilor din orice domeniu și moment al vieții. Acțiune de comunicare
Definiția Language

Definiția Language

Limbajul este capacitatea ființelor umane de a se exprima printr-un sistem de comunicare format din semne orale și scrise care fac parte dintr-un context lingvistic dat. Adică, puterea de a vorbi face o diferență în umanitatea ființei umane care este capabilă să se facă înțeles și să stabilească relații cu ceilalți nu numai prin cuvinte, ci și prin semne gestuale. Sistem de semne
Definiția Autobiography

Definiția Autobiography

O autobiografie este biografia unei persoane scrisă de el însuși și care este scrisă în general la prima persoană . În ea nu există ficțiune, tot ceea ce este relatat este real, s-a întâmplat și, din acest motiv, se bucură pentru mulți de un interes special. Biografie scrisă la persoana întâi de protagonistul său, care este de obicei o personalitate renumită într-un anumit domeniu Aici autorul și protagonistul cărții sunt aceeași persoană și, deși astăzi există o parafernalie extraordinară în spatele acestei propuneri literare, adică o vastă și milionară industrie care o susține, trebuie să
Definiția Spelling

Definiția Spelling

Ortografia este partea gramaticii normative însărcinată cu stabilirea regulilor care reglementează utilizarea corectă a cuvintelor și a semnelor de punctuație în scris . Baza ortografiei este alcătuită dintr-o serie de convenții stabilite în prealabil de o comunitate lingvistică cu scopul de a respecta și menține unitatea corespunzătoare a limbii scrise în timp. Între timp, în c
Definiția comunicării sociale

Definiția comunicării sociale

Comunicarea socială se numește acea zonă de studii care studiază și investighează aspecte precum comunicarea, informațiile, expresia, rolul mass-media și industriile culturale . Dar desigur, fără îndoială, comunicarea este una dintre problemele fundamentale abordate de această disciplină. Comunicarea e
Definiția articolului gramatical

Definiția articolului gramatical

Articolul gramatical este partea din propoziție care se ocupă cu exprimarea genului (masculin / feminin) și a numărului (Plural / singular) al numelui sau obiectului în cauză . Un element integral al unei propoziții și care va exprima genul și numărul unui substantiv Cu alte cuvinte, articolul servește drept actualizator determinant pentru a putea specifica sau actualiza referința unui substantiv, pentru a trece de la necunoscut la ceva concret. Într-un fel
Definiția Literacy

Definiția Literacy

Alfabetizarea se numește abilitatea și capacitatea de a citi și de a scrie în mod adecvat , dar , de asemenea, alfabetizarea constituie un proces de învățare , în care educatorii vor pune un accent deosebit pe parcursul educației inițiale propunând copiilor diverse sarcini care implică activități de alfabetizare . Există diver
Definiția Radio Script

Definiția Radio Script

Scriptul Radio este instrumentul care vă permite să planificați un program radio și mai ales să aveți o înregistrare a întregului material sonor care va fi necesar pentru realizarea programului . Apoi, în scenariul radio, toți acei pași și detalii care vor privi programul în cauză sunt detaliați și evidențiați și, în funcție de tipul de program despre care este vorba, va avea nevoie de o exhaustivitate mai mare sau mai mică, adică dacă ceea ce prevalează în programul este improvizație, cu siguranță, scenariul va fi mai degrabă un contur general și nu va conține atât de multe date. Pe de altă p
Definiția School Newspaper

Definiția School Newspaper

Ziarul școlii este publicația periodică pe care o instituție de învățământ publică și a cărui misiune este de a informa cu privire la fapte și evenimente care au loc în unitate, astfel este cazul unor evenimente, activități speciale, precum și creații sau producții ale studenților înșiși, cum ar fi povești, poezii, desene, printre altele, și mai multe probleme legate de educația și cultura comunității . Deci, ziarul școlar funcțio
Definiția Semiotics

Definiția Semiotics

Semiotica este știința sau disciplina care este interesată de studiul diferitelor tipuri de simboluri create de oameni în situații diferite și specifice. Acest studiu se bazează pe analiza semnificațiilor pe care le poate avea fiecare tip de simbol și modul în care acest sens poate varia în timp sau spațiu. Semiotica
Definiția Anecdote

Definiția Anecdote

O anecdotă este o poveste scurtă a unui eveniment curios sau amuzant . În general, anecdota se bazează pe evenimente reale care se întâmplă în locuri reale și care implică oameni care există cu adevărat. „ Anecdotele pe care le spune mătușa mea din tinerețe sunt cu adevărat incredibile și extrem de amuzante . Într-o rundă, el n
Definiția Write

Definiția Write

Scrierea este actul de a reprezenta cuvinte sau idei cu litere sau semne pe hârtie sau pe orice altă suprafață. Scrierea se numește exercițiul scrisului cu scopul de a transmite idei, a scrie un tratat, document sau text fictiv, a desena note și semne muzicale, a înscrie date sau orice altă acțiune de transpunere a literelor și simbolurilor pe o anumită suprafață. Istoria scr
Definiția Exposure

Definiția Exposure

Termenul expoziție are mai multe referințe. Pe de o parte, expunerea se numește acea prezentare sau expunere a unui anumit lucru sau întrebare în formă publică, astfel încât un public de masă să o poată cunoaște sau să o acceseze . În general, colecțiile de obiecte de origini și teme diverse, cum ar fi opere de artă, descoperiri arheologice, instrumente, modele, invenții științifice , printre altele, sunt de obicei acele întrebări care ocupă obiectul de a fi o expoziție deoarece interesează tocmai un anumit segment de public. Pe de altă parte, explic
Definiția Coordinated Prayer

Definiția Coordinated Prayer

O propoziție coordonată este un tip de propoziție compusă, adică cele care constau din două sau mai multe forme verbale (cele care au un singur verb sunt propoziții simple). Există trei tipuri de propoziții compuse: coordonate, subordonate și juxtapuse. Propozițiile coordonate sunt acelea care părțile care o formează au același nivel sintactic. Cu alte cuvint
Definiția Comprehension

Definiția Comprehension

Acea de a o înțelege este, fără îndoială, una dintre cele mai importante abilități pe care le au oamenii, deoarece prin aceasta putem cunoaște și înțelege acele lucruri din jurul nostru și situațiile care se prezintă în viața noastră . Mai degrabă, este o abilitate intelectuală care implică nu numai înțelegerea cuvintelor sau frazelor, ci implică și înțelegerea corectă a semnificației, de exemplu, a unui text. Apoi, oricine are și dezvol
Definiția Language

Definiția Language

Termenul de limbaj este cunoscut oricărui cod semiotic de structură formală și care presupune pentru utilizarea sa existența unui context de utilizare și a unor principii . Deoarece există mai multe contexte, aceasta înseamnă că există și diferite limbi. Astfel avem limbajul uman, limbajul animal și așa-numitele limbaje formale. Primul este c
Definiția mass-media audiovizuale

Definiția mass-media audiovizuale

Noi numim mass-media audiovizuale acele mijloace de comunicare în masă care fac apel la utilizarea simțurilor vederii și auzului pentru a-și transmite mesajele . Cu alte cuvinte, mass-media audiovizuale combină imagini și sunet și , de exemplu, receptorul poate vedea și auzi mesajul în cauză. Printre ce
Definiția designului grafic

Definiția designului grafic

Designul grafic este o disciplină și o profesie care are scopul de a concepe și proiecta mesaje prin imagini. Proiectarea grafică este, de asemenea, numită „comunicare vizuală” și este așa, deoarece implică o relație intimă cu comunicarea ca știință teoretică și disciplină grafică. Proiectarea grafică
Definiția Caption

Definiția Caption

Legendă este un text care apare întotdeauna aranjate pe marginea inferioară a unei imagini, cu recurență, pe același impozit, a cărei misiune fundamentală este de a oferi cititorului informații specifice despre fotografia în cauză . Trebuie remarcat faptul că legenda este un concept propriu și, prin urmare, răspândită pe scară largă în contextul designului editorial , așa cum se numește ramura designului care se ocupă în special de aspectul și compoziția publicațiilor grafice, cum ar fi: ziare, ziare, reviste, cărți, printre altele. În sarcina de aspect, dist
Definiția imaginilor

Definiția imaginilor

O imagine este reprezentarea vizuală a unui obiect, a unei persoane, a unui animal sau a oricărui alt lucru care este plauzibil să fie capturat de ochiul uman prin diferite tehnici precum pictura, designul, fotografia și videoclipul, printre altele . În zilele noastre și ca o consecință a dezvoltării extinse la care au ajuns tehnologiile legate de proiecția și captarea imaginilor în ultimele decenii, putem clasifica timpul care trece ca fiind dominat de tot ceea ce este vizual. Aproape tot
Definiția Conversation

Definiția Conversation

Conversația este înțeleasă a fi acel act comunicativ care se stabilește între două sau mai multe părți și care implică schimbul de idei într-un mod calm și respectuos; în conversație, se vorbește mai degrabă cu familiaritate. Act comunicativ în care două sau mai multe persoane schimbă idei folosind același limbaj și, de preferință, într-un cadru de respect reciproc Este unul dintre cele mai comune sinonime pentru dialog și vorbire. Una dintre caracteristi
Definiția Telegram

Definiția Telegram

Telegrama este un mijloc de comunicare care vă permite să comunicați o întrebare într-un mod concis, rapid și scurt, în timp ce numele său derivă din telegraf, un mijloc de comunicare care a apărut la mijlocul secolului al XIX-lea și care vă permite cu precizie să transmiteți mesaje cu mare imediate și la distanță, folosind un cod. De exemplu: „Mam
Definiția Lettering

Definiția Lettering

Odată cu apariția noilor tehnologii, scrierea de mână tradițională și-a pierdut proeminența în viața de zi cu zi. În ciuda acestui fapt, există o încercare de a recupera acest obicei, iar inscripția este o nouă modă care își propune să salveze arta scrisului de mână din uitare. Scriere și caligrafie Caligrafia este arta de a scrie de mână, fie cu stilou, marker sau pensulă. În schimb, inscripționar
Definiția fonetică

Definiția fonetică

În cadrul științei cunoscute sub numele de lingvistică găsim o ramură foarte importantă care este cunoscută sub numele de fonetică. Fonetica este dedicată studierii sunetelor emise de vocea umană, formării acesteia și variantelor sale în funcție de poziția diferitelor părți ale sistemului de vorbire care includ de la limbă la cele mai organe interne din gât. Când înveți o limb
Definiția Dedication

Definiția Dedication

Dedicația este textul care apare într - o operă literară prin care autorul dedică lucrarea care este creației sale unuia sau mai multor persoane care pot fi prieteni, familie sau orice alt actor care l - au ajutat în producția și procesul său, oferind revelator mărturie, de exemplu ; este de obicei aranjat în partea din față a paginii care urmează copertei. Scurtă notă c
Definiția Feedback

Definiția Feedback

Din punct de vedere semantic, feedback-ul este un termen compus. Prefixul retro indică înapoi în timp și mâncarea este utilizată în sensul de a furniza sau a informa și nu în legătură cu nutriția. O tendință în comunicare Feedback-ul este un fenomen de comunicare. Ar putea fi definită ca acea informație înapoi într-o comunicare eficientă. În fiecare proces d
Definirea caracterului

Definirea caracterului

Caracterele sunt simbolurile sau graficele care sunt utilizate pentru a compune diferitele alfabete și care sunt necesare pentru a dezvolta limbi scrise. Aceste personaje pot varia foarte mult între limbă și limbă, trecând de la simplă și primitivă la foarte complexă și dificil de interpretat. Personajel
Definiția literaturii de avangardă

Definiția literaturii de avangardă

Literatura de avangardă este acel corpus de texte care a apărut sub premisele pe care mișcarea de avangardă le-a avut în primele decenii ale secolului XX . Practic, criteriile după care avangardele au fost ghidate implicau respingerea normelor estetice stabilite în timp ce susțineau experimentarea și căutarea artei pentru a reflecta schimbările care au fost întrezărite atât social cât și specific cultural. Din această per
Definiția Suffix

Definiția Suffix

Sufixul este un tip de morfem (unitate lingvistică minimă a cărei semnificație fie modifică sau completează semnificația unui lexem) , care se adaugă după lexemul unui cuvânt. Lexema este o unitate lexicală minimă, lipsită de morfeme. Deci, sufixele sunt secvențe lingvistice care sunt amânate într-un cuvânt sau lexem pentru a-i modifica referința, fie gramatical, fie semantic; sunt uniți în spate, la baza cuvântului în cauză, de exemplu, curtare, prostie , printre altele. La scrierea unui sufi
Definiția Semiology

Definiția Semiology

Semiologia este una dintre științele care fac parte din studiul comunicării, deoarece este responsabilă pentru analiza diferitelor tipuri de simboluri și semne produse de oameni pentru a comunica, precum și semnificațiile și semnificanții acestora. Semiologia este înțeleasă în multe cazuri ca echivalentul semioticii. Când comuni
Definiția Synopsis

Definiția Synopsis

Înțelegem prin sinopsis rezumatul argumentativ al unei lucrări scrise, al unui film sau al unei narațiuni, cu toate acestea, este corect să numim și ca sinopsis rezumatul esențial care a fost făcut din expunerea pe care cineva a realizat-o asupra unui subiect sau subiect. Incidența sinopsisului la cererea unei opere sau a unui film Sinopsisul este întotdeauna o versiune prescurtată a argumentului central al operei în cauză și obiectivul său principal este de a permite viitorului cititor să acceseze câteva idei generale despre text pentru a-i face conștienți de subiectul de citit. În sinopsis
Definiția propoziției juxtapuse

Definiția propoziției juxtapuse

O propoziție juxtapusă este un tip de propoziție compusă, principala sa caracteristică fiind inexistența unui cuvânt ca legătură între părțile care alcătuiesc propoziția. În majoritatea cazurilor, elementul de legătură care acționează ca un nexus este semnul virgulă. Pe de altă parte, propozițiile juxtapuse au particularitatea că niciuna dintre cele două părți ale propoziției nu are o importanță mai mare decât cealaltă. Un exemplu comentat de propoz
Definiția Focus group

Definiția Focus group

Un Focus Group , așa cum se numește în limba engleză, sau grupul focal , așa cum se numește în spaniolă, este un tip de tehnică de studiu utilizată în științele sociale și în activitatea comercială care permite să cunoască și să studieze opiniile și atitudinile unui anumit public . Metodologia sa de l
Definiția referinței

Definiția referinței

Referința este un număr, o informație, care poate fi un nume, care va permite localizarea ulterioară a unui obiect sau obiect atunci când este necesar în orice zonă , fie într-o bibliotecă pentru a localiza cărțile solicitate de studenți, fie în lumea poștală ; De exemplu, literele au de obicei referințe tipărite care trebuie să fie tipărite pe ea pentru ca aceasta să se realizeze, așa este motivul atribuirii unei cutii poștale. Cea mai comună refer
Definiția Dossier

Definiția Dossier

Un dosar este un set de documente sau rapoarte despre un anumit subiect sau persoană. Se dovedește a fi un instrument utilizat pe scară largă în domeniul afacerilor, în știință, în rândul oamenilor de știință pentru a face schimb de informații, în presă, pentru a-și îndeplini sarcina de informare și în relațiile publice . În acest din urmă ca
Definiția Poster

Definiția Poster

Un afiș este o notă care comunică un eveniment viitor sau o situație actuală și care are în general o dimensiune considerabilă, astfel încât să fie bine apreciată și observată de publicul către care este direcționat și o intenție artistică deliberată care va căuta să atragă mai mult decât obișnuitul . Între timp, afișul este
Definiția Deductive Reasoning

Definiția Deductive Reasoning

La ordinul logicii , o deducție va fi acel argument în care concluzia este dedusă, da sau da, din premisele pe care le propune . Între timp, raționamentul deductiv este acel tip de raționament care începe de la întreg, de la general, de la o premisă generală, spre particular, adică de la ceva care este general, deduce concluzii particulare . Trebuie r
Definiția Teaser

Definiția Teaser

Teaserul , cunoscut și prin campania sa de intrigă a denominației spaniole , este un tip de format care a intrat în vogă în ultimii ani, mai întâi în domeniul publicității și apoi, datorită recepției sale bune, a fost extins la mass-media precum televiziunea și cinema, care este utilizat în special ca o previzualizare, avans, a unei campanii publicitare, legată de un produs sau serviciu și care se remarcă prin oferirea publicului de informații fragmentate, care inevitabil ajunge să provoace destinatarului o stare de intrigă maximă, care va te fac să aștepți cu nerăbdare sosirea informațiilor sau
Definiția Symposium

Definiția Symposium

Înțelegem prin simpozion că este un tip de adunare socială în care diverse persoane se reunesc pentru a dezbate, conversa prin chat și pentru a face schimb de idei pe o agendă stabilită anterior. Astăzi, conceptul este aproape exclusiv legat de discuții academice în care unul sau mai mulți specialiști prezintă și dezvoltă teorii pe diferite teme pentru un public organizat și înregistrat anterior. Cuvântul simpozi
Definiția Tragedy

Definiția Tragedy

Tragedia este o reprezentare teatrală în care personajele se confruntă cu forțe misterioase care acționează împotriva lor, provocând inevitabil distrugerea lor . Este una dintre variantele pe care le poate avea genul dramatic. Originea sa se află în Grecia antică. Una dintre primele analize care pot fi observate pe acest subiect este atribuită lui Aristotel . În Poetică,
Definiția Emitentului

Definiția Emitentului

Prin emitent înțelegem una dintre cele două părți esențiale și formative ale întregului proces comunicativ împreună cu receptorul. Expeditorul este cel care trimite un mesaj într-un cod adecvat pentru a fi primit și înțeles în mod adecvat de către receptor, modelând astfel procesul comunicativ care se poate întâmpla în moduri variate și infinite. Sarcina emitentului
Definiția Report

Definiția Report

În limba noastră, conceptul de raport este utilizat pentru a desemna fie un raport, fie o știre . De exemplu, este un termen utilizat în mod obișnuit în diverse domenii, cum ar fi afaceri, știință, cercetare și în mass-media. Apoi, raportul este acel document care va fi utilizat atunci când doriți să informați sau să dați știri despre o anumită problemă . Poate fi utilizat i
Definiția Reception

Definiția Reception

Recepția este un termen care are semnificații diferite, adică are un caracter polisemic. Înțelegerea ca sosirea unui lucru Substantivul recepție se referă la acțiunea de a primi ceva. Astfel, este posibil să vorbim despre recepția unui mesaj, despre un pachet sau chiar despre recepția unei mingi în contextul fotbalistic. În acest se
Definiția paragrafului

Definiția paragrafului

Paragraful este o unitate de vorbire care într-un text scris exprimă o idee sau argument sau va reproduce cuvintele unui vorbitor într-un discurs. Este compus dintr-un set de propoziții care au o anumită unitate tematică sau, deși fără a o avea, sunt enunțate împreună . Este ușor de detectat într-un text datorită următoarelor caracteristici: începe cu o majusculă și se termină cu un punct și cuprinde mai multe propoziții, așa cum am spus, legate în același subtopic, în timp ce una dintre ele va exprima doar principalul idee . Cea mai obișnuită practi
Definiția Monologue

Definiția Monologue

Monologul este o reflecție sau un discurs, în general scurt, care poate fi exprimat cu voce tare pentru el însuși sau în fața unui public care nu va interveni, în principal pentru că cine îl interpretează nu va lăsa loc pentru opinii . Reflecție sau discurs care se exprimă cu voce tare pentru sine sau în fața unui public și în care nu există loc pentru intervenții din partea publicului Este, de asemenea, obișnuit să găsești indivizi care folosesc monologul în mod recurent atunci când se exprimă, adică monologul este prezentat ca o caracteristică a personalității lor, care este însoțită de obic
Definiția PR

Definiția PR

Abrevierea PR înseamnă relații publice și este departamentul unei companii sau persoane care are responsabilitatea de a comunica cu clienții. În prezent, termenul PR este folosit mai rar, deoarece odată cu apariția internetului conceptul de comunicare s-a schimbat radical. Relațiile publice tradiționale au alți concurenți care îndeplinesc funcții foarte similare: figura managerului comunitar. Există o ima
Definiția tehnicilor de studiu

Definiția tehnicilor de studiu

Tehnicile de studiu sunt acele instrumente pe care un student le poate folosi pentru a facilita învățarea în înțelegerea unui text. Prin diferitele tehnici de studiu este posibilă sintetizarea informațiilor unui subiect pentru a putea fi acoperite într-un mod mai eficient la nivel intelectual, îmbunătățind memorarea datelor și raționamentul. Există difer
Definiția Copywriting

Definiția Copywriting

Prin scris se înțelege tot acel element scris care a fost scris și realizat de o persoană. Scrierea poate avea loc în multe moduri diferite și cu multe stiluri diferite, în funcție de tipul de informații pe care doriți să le descrieți, momentul, spațiul, publicul și multe alte lucruri. Faptul de a scrie este, cu alte cuvinte, de a scrie în scris ceva care a fost trăit sau ceva ce vrei să spui. Scrierea este p
Definiția grave words

Definiția grave words

Toate cuvintele pe care le folosim în limba noastră pentru a ne exprima au o silabă pe care cade stresul , în timp ce formal este numită silabă accentuată . Deși nu se întâmplă cu toate cuvintele, accentul sau accentul ortografic este cel care va fi plasat în ele pentru a indica în mod eficient acea accentuare pe care o poartă. De exemplu,
Definiția Prologue

Definiția Prologue

Termenul de prolog este cunoscut acelei scurte scrieri care se va regăsi întotdeauna la începutul unei ample opere literare, printre cele numite documente preliminare și care este în general folosit de autorul aceluiași lucru pentru a explica cititorilor motivațiile care au dus la creați-o sau să evidențiați unele aspecte pe care le consideră decisive și relevante atunci când citesc piesa, deși îi va ajuta și pe aceștia din urmă să se orienteze un pic în citirea ei, deoarece prologii oferă adesea cititorului cheile interpretării operei . Cu toate acestea, ace
Definiția Writing

Definiția Writing

Scrierea este considerată una dintre cele mai importante invenții ale Umanității din toată istoria sa universală. Scrierea este o modalitate pe care omul a dezvoltat-o ​​pentru a exprima ideile și gândurile în mod scris, adică pe hârtie în principal, dar și pe alte suporturi de diferite feluri, cum ar fi lemnul, lutul, scoarța, pământul și chiar și astăzi pe diverse digital și tehnologic suporturi. Scrierea este unul dint
Definiția Survey

Definiția Survey

Un studiu este numit set de întrebări special concepute și gândit să fie direcționat către un eșantion de populație, care este considerată de anumite circumstanțe funcționale la locul de muncă, reprezentative din populație, cu scopul de a cunoaște opinia oamenilor cu privire la anumite aspecte actuale și pentru că nu și pentru a măsura temperatura oamenilor în legătură cu un anumit eveniment care se întâmplă într-o anumită comunitate și care stârnește o atenție specială în rândul opiniei publice și care necesită un sondaj pentru a cunoaște mai în profunzime care este sentimentul oamenilor și așa
Definiția Message

Definiția Message

Mesajul este obiectul central al oricărui tip de comunicare care se stabilește între două părți, expeditorul și receptorul. Deși, în general, ideea de mesaj este legată de mesajele scrise, în zilele noastre varietatea de mesaje și stiluri de comunicare posibile este cu siguranță infinită și permite persoanelor să mențină contactul cu alte persoane în moduri foarte diferite. Pentru a-l defini
Definiția axelor tematice

Definiția axelor tematice

În planificarea educațională, profesorii trebuie să organizeze cunoștințele cu o anumită coerență, altfel diferitele subiecte ar fi prezentate fără nicio legătură. În acest sens, o axă tematică acționează ca un script de bază care aduce o anumită unitate diferitelor teme, dar cu unele conexiuni. O axă tematică est
Definiția APA Style

Definiția APA Style

Pentru munca academică sau pentru orice cercetare riguroasă, este convenabil să folosiți un sistem de referință acceptat de comunitatea internațională. Unul dintre aceste sisteme este cunoscut sub numele de stilul APA. Este un set de reguli legate de utilizarea citațiilor și referințelor bibliografice. Obiective
Definiția Anglo-Saxon

Definiția Anglo-Saxon

Termenul anglo-saxon poate fi înțeles în mai multe sensuri. Utilizarea sa se referă la coloniștii de origine germanică care s-au stabilit în Marea Britanie și, în paralel, la limba engleză anterioară englezei actuale și la cultura cu proiecție internațională care s-a dezvoltat de la expansiunea Imperiului Britanic. Originea isto
Definiția limbajului corpului

Definiția limbajului corpului

Comunicarea poate fi definită ca interacțiunea dintre două sau mai multe persoane, cu scopul de a împărtăși sensul. Plecând de la premisa că totul comunică, putem spune că ființele umane sunt capabile să trimită un număr mare de mesaje fără a folosi cuvinte, indiferent dacă suntem conștienți sau nu. Prin urmare, limbaj
Definiția Criticism

Definiția Criticism

Se numește critică pentru acea reacție sau opinie personală asupra unui subiect dat, de obicei oamenii prin recenzii exprimă nu numai opiniile noastre personale despre tema X, ci și judecătorul, frumusețea, urâtul, răul sau bonanța unei persoane sau a unui lucru . În funcție de intenția lor, găsim trei tipuri diferite de critici: pozitive, negative și constructive . După cum se ded
Definiția Qualifying Adjective

Definiția Qualifying Adjective

Adjectivul este un element gramatical a cărui funcție principală este de a însoți un substantiv într-o propoziție pentru a limita sau completa referința acestuia . În mod normal, poate preceda sau preceda și coincid întotdeauna în termeni de număr (plural sau singular) și sex (masculin sau feminin). Există o var
Definiția Learn

Definiția Learn

Cuvântul învăța este un termen care este strâns legat de dobândirea de cunoștințe și de stabilirea datelor și informațiilor din creierul nostru. Proces prin care se dobândesc cunoștințe Deși această activitate este în special asociată cu ființele umane, trebuie să spunem, de asemenea, că animalele au capacitatea de a învăța comportamente din învățătura proprietarilor lor sau de formarea de către profesioniști. În general, îl folosim în d
Definiția Oral Expression

Definiția Oral Expression

În domeniul comunicării umane, nu există nicio îndoială că exprimarea orală este și a fost întotdeauna de o mare importanță pentru indivizi. Supraviețuirea acestei forme de comunicare asupra altora arată că este atunci una dintre cele mai importante și utile capacități ale omului pentru coexistența în societate. În timp ce de-a lu
Definiția Editorial

Definiția Editorial

Un editorial este unul dintre numeroasele genuri jurnalistice , dar se caracterizează în principal prin subiectivitatea sa, dacă o comparăm cu genul de știri, de exemplu, deoarece este opinia colectivă a unui media, a unui ziar mai frecvent și care urmează ideologic linia acestui fapt pe un fapt jurnalistic de actualitate și relevanță care solicită opinia, explicația și evaluarea mediului despre acesta . Acest tip de
Standardele ICONTEC - Definiție, concept și ce este

Standardele ICONTEC - Definiție, concept și ce este

Acronimul ICONTEC este abrevierea pentru Institutul Colombian de Standarde Tehnice și Certificare. Această instituție este responsabilă de unificarea criteriilor de prezentare a rapoartelor sau a lucrărilor scrise. În contextul academic columbian Profesorii propun adesea lucrări de cercetare ca parte a procesului de învățare. Pentru ca
Definiția Madrigal

Definiția Madrigal

Există diferite tipuri de texte literare, unul dintre ele este madrigalul. O compoziție lirică care are o structură scurtă. Acest tip de compoziție lirică are ca temă principală iubirea, adică evocarea sentimentelor. Acest tip de compoziție a avut un rol deosebit de dominant în timpul literaturii renascentiste. Există auto
Definiția Music

Definiția Music

Cuvântul muzică desemnează acea artă de a organiza într-un mod sensibil și logic combinația coerentă a tăcerilor și sunetelor, folosind ca parametri de îndrumare pentru desfășurarea cu succes a unei astfel de activități principiile fundamentale ale melodiei, armoniei și ritmului, care vor fi, de asemenea, supuse și intervenite. prin procese psi
Definiția Review

Definiția Review

Scurt articol cu ​​care descoperi o lucrare, un film, un album ... Revista este un articol sau o scriere foarte scurtă, corespunzătoare unei publicații jurnalistice într-un mediu de comunicare de masă (ziar, revistă) sau de natură educațională, în care un eveniment, o lucrare literară, științifică va fi descrisă într-un mod concis și succint mod., printre alte altern
Definiția sharp words

Definiția sharp words

Cuvintele au, după intonația lor, următoarea clasificare: acută, plată și esdrújulas. Cuvintele înalte sunt cele în care ultima silabă se pronunță cel mai puternic în voce. Cu alte cuvinte, cuvintele acute sunt cele care au o intensitate mai mare în ultima silabă (numită și silabă accentuată). Câteva exemple de
Definiția Interlocutor

Definiția Interlocutor

O persoană care participă la o conversație exercită rolul de interlocutor într-o conversație în care feedback-ul este stabilit între participanții la aceasta. O conversație în care există un dialog între expeditor și receptor. Există câteva reguli de curtoazie pe care este important să le mențineți în conversația interpersonală: respectați rândurile de vorbire, exersați ascultarea activă și puneți întrebări care îmbunătățesc conversația. Există diferite tipuri de interloc
Definiția Connotation

Definiția Connotation

La cererea lingvistică , sensul unui cuvânt este desemnat ca o conotație , care se ocupă cu exprimarea valorii secundare pe care le are ca urmare a legăturii sale cu o anumită referință . Sensul secundar al unui cuvânt sau frază, care este asociat cu subiectivitatea și cultura vorbitorilor Adică conotația exercită o acțiune de contextualizare , care va contribui, la sensul strict al conceptului sau frazei în cauză, o intenție care va fi strâns legată de subiectivitatea emițătorului sau a receptorului, după caz. Conotația unui cuvânt
Definiția cameo

Definiția cameo

În unele filme sau seriale de televiziune, un personaj deosebit de cunoscut apare în mod neașteptat în rândul publicului, jucând un rol total secundar și irelevant. Când se întâmplă acest lucru, se vorbește despre un cameo. Acest personaj poate fi un actor, dar de obicei este cineva care este foarte popular și nu acționează, de exemplu, un bucătar cunoscut, un prezentator de televiziune, un fotbalist celebru sau un scriitor cunoscut. O apariție tre
Definiția Expression

Definiția Expression

Expresia se numește manifestarea dorințelor, gândurilor și emoțiilor unei persoane . Prin extensie este de obicei folosit pentru a se referi la tot felul de manifestări sau fenomene cauzate de altul. Noțiunea de a exprima ceva este legată de aceea de a-l arăta drept patent și evident pentru alți oameni și nu ar trebui să fie surprinzător faptul că este o nevoie care a fost prezentă încă din zorii umanității. De exemplu, așa cu
Ce este Mise en Place

Ce este Mise en Place

Mise en place este un termen francez care este frecvent utilizat în domeniul gastronomiei. În mod literal înseamnă a pune sau a pune în funcțiune și se poate referi la orice proces de preparare culinară în care este necesar să se stabilească o anumită ordine a ingredientelor care urmează să fie utilizate pentru a prepara o rețetă. În limbajul gas
Definiția Consonant

Definiția Consonant

O consoană este sunetul limbajului oral care este produs de închiderea sau îngustarea tractului vocal atunci când aduce organele legate de articulație mai aproape sau în contact, provocând turbulențe sonore. Cu alte cuvinte, o consoană este un tip de alfabet. Cuvântul consoană înseamnă în latină „a suna împreună cu” și are legătură cu ideea că consoanele nu au un sunet în sine, ci trebuie întotdeauna însoțite de una sau mai multe vocale - celălalt fel de litere - să aibă semnificație . Acest lucru se întâmplă mai prec
Definiția Written

Definiția Written

O scriere este o scrisoare, un document sau orice altă hârtie scrisă de mână, dactilografiată sau tipărită . Prin scris am aflat de poziția sa în ceea ce privește vânzarea companiei. Într-un fel, scrisul este mărturia materială care există despre un fapt sau un act desfășurat în exercitarea funcțiilor lor de către instituții, persoane juridice, persoane fizice, persoane private sau persoane publice și care va rămâne înregistrat pentru totdeauna pe un astfel de suport ca hârtie, fotografii, discuri magnetice, videoclipuri , printre alte opțiuni. În mod tradițional, acele
Definiția Paraphrase

Definiția Paraphrase

Parafrazarea este un proces de reproducere intelectuală care constă în exprimarea cu propriile cuvinte a ceea ce au spus sau au scris alți oameni. Scopul parafrazei este de a realiza un limbaj mai adaptat stilului personal și astfel să obțină o comunicare mai bună cu ceilalți. Se poate spune că este o resursă didactică, deoarece parafraza se bazează pe acomodarea a ceea ce alții au exprimat în propria lor limbă. În același timp,
Definiția Talk

Definiția Talk

Cuvântul vorbește desemnează acea conversație, care are în general tonuri prietenoase și informale și pe care o întreține cu un alt individ sau cu mai mulți, care acționează ca interlocutori, cu misiunea de a comenta un subiect, de a-l pune sau de a conștientiza ceva, printre alte probleme . Conversație
Definiția literatură

Definiția literatură

Prin operă literară se înțelege acea operă de artă care este prezentată în formă scrisă, nu în formă grafică sau fizică. Un element central pentru opera literară este narațiunea unui fapt, eveniment, serie de evenimente, sentimente, idei sau pur și simplu o expresie artistică despre diferite situații. Lucrările literare
Definiția markerilor de text

Definiția markerilor de text

Pentru a scrie corect un text este necesar să îndepliniți anumite cerințe de bază. Astfel, este esențial să respectați regulile gramaticale, să respectați regulile de ortografie și să folosiți un vocabular adecvat pentru fiecare context. La fel, pentru ca scrierea să aibă coerență internă și un fir argumentativ, este necesar să se utilizeze o serie de markeri textuali, adică un set de structuri lingvistice scurte și independente care servesc la structurarea, anticiparea și conectarea propozițiilor. Scopul lor este de a î
Definiția Newspaper Library

Definiția Newspaper Library

O ziară este o bibliotecă specializată în colectarea, conservarea și stocarea ziarelor, revistelor sau a altor publicații periodice legate de acestea pentru consultare ulterioară. Poate fi ridicat și operat în propria clădire, într-o cameră specifică sau într-un anumit sector, dar în cadrul unei biblioteci tradiționale . În general, bi
Definiția Word

Definiția Word

Un cuvânt este un sunet sau un set de sunete asociate cu un anumit sens . Reprezentarea grafică a acestor sunete se mai numește cuvânt. Cu toate acestea, în ciuda acestei definiții provizorii, trebuie remarcat faptul că criteriul pentru definirea unui cuvânt a fost larg dezbătut din punct de vedere lingvistic. Se poate
Definiția Report

Definiția Report

Cuvântul inform este un termen pe care îl folosim frecvent în limba noastră pentru a exprima acțiunea prin care o persoană raportează un fapt, eveniment, eveniment unei alte persoane care nu o știe, adică ne informează despre unele știri . Trebuie remarcat faptul că această referință se aplică atât comunicării faptelor sau problemelor personale, cât și a evenimentelor care au relevanță națională sau globală, în ultimul caz fiind sarcina mijloacelor de informare în masă precum radio, televiziune, ziare, difuzarea acestora . Între timp, acest sens al
Definirea limbajului

Definirea limbajului

Se numește sistem de limbaj sau comunicare verbală gestuală prin care vor comunica și vor înțelege oamenii dintr-o comunitate dată . Dacă aceasta nu ar exista sub forma unei convenții, ar fi practic imposibil ca oamenii să facă schimb de idei, sentimente și chiar emoții . Vorbirea este cel mai tradițional mod prin care se exprimă limbajul și, așa cum am spus mai sus, nu se reduce la expresie orală, ci poate fi transmisă și prin scriere și prin limbajul gestual sau al semnelor, acesta fiind Acesta din urmă este cel mai folosit de acei oameni care au o dizabilitate de comunicat, cum este cazul su
Definiția Critical

Definiția Critical

Cuvântul critic este un termen care este utilizat pe scară largă în limba noastră și pe care îl aplicăm pentru a face referire la diverse probleme. O persoană care critică un subiect sau un lucru cu scopul de a le îmbunătăți va fi numită critic . Tatăl său este marele său critic, îi spune mereu ce trebuie să îmbunătățească în performanța sa profesională . Merită menționat faptul că
Definiția Epigraph

Definiția Epigraph

Epigraful este un concept care are o utilizare specială și recurentă în domenii precum literatura, comunicarea informațiilor actuale și arhitectura . În arhitectură, epigrafele se dovedesc a fi foarte frecvente și constau din inscripții de legende care se practică pe pereții unei clădiri pentru a le face o distincție. De multe ori
Definiția Notice

Definiția Notice

Conform utilizării sale, termenul de notificare se poate referi la diverse probleme. În termeni generali, o notificare se referă la acele anunțuri sau știri pe care o persoană trebuie să le transmită altuia sau, care este destinat unui public mult mai larg și care se poate referi la orice situație care ar putea fi comunicată . Aproape în
Definiția Imperfect

Definiția Imperfect

Termenul trecut ne permite să prezentăm ceea ce sa întâmplat sau s-a întâmplat deja . Într-un timp trecut am fost foarte fericiți cu Juan, astăzi, din păcate, asta nu se mai întâmplă . Între timp, la cererea gramaticii , timpul trecut sau trecut este un timp verbal pe care îl folosim pentru a ne referi la acțiunile care s-au întâmplat deja sau care s-au încheiat . Gripa mea, din fer
Definiția Underline

Definiția Underline

Sublinierea este una dintre tehnicile folosite de mulți oameni care, atunci când studiază un text, evidențiază cu o culoare izbitoare acele părți ale acestuia care conțin ideile principale. Subliniind aceste idei principale, diferențându-se clar de cele secundare, persoana poate vizualiza conținutul prezentat. Subliniere
Definiția Conceptualize

Definiția Conceptualize

Procesul de cunoaștere arată un proces rațional în care exercițiul de conceptualizare a informației este foarte important. Prin acest proces, asimilăm realitatea cunoștințelor noastre. Ne ocupăm constant de concepte mentale, idei care se referă la realitate. Esența cunoașterii este intenționalitatea, așa cum a explicat filosoful Toma de Aquino, adică fiecare concept mental se referă la un obiect sau o idee reală. Exercițiul de con
Definiția Juxtaposition

Definiția Juxtaposition

Conceptul de juxtapunere poate fi folosit în limba noastră pentru a se referi la acțiunea de juxtapunere care implică plasarea a ceva lângă altceva . Acum, merită menționat faptul că acest cuvânt nu are o utilizare atât de populară sau larg răspândită și atunci folosim de obicei unele sinonime de uz mai obișnuit pentru a ne referi la același lucru, așa este cazul: unire, abordare , printre cel mai folosit. De asemenea, la c
Definiția Prosopopeya

Definiția Prosopopeya

Probabil datorită numelui său, acest concept nu ni se pare atât de comun, totuși, este una dintre figurile retorice sau literare pe care le aplicăm cel mai mult în zicalele noastre și una dintre cele pe care le găsim cel mai evident la cererea literaturii. Prosopopeea constă în atribuirea acelor obiecte și lucruri care nu au viață sau care au un caracter abstract, caracteristici, acțiuni și chiar calități ale oamenilor sau ființelor cu viață. Pe de altă parte,